Nieuws

Bloemendaal is onbestuurbaar en rechteloos

Op 10 juli vond een extra raadsvergadering plaats. Dit was misschien wel de belangrijkste vergadering van het jaar. Op deze avond was de burgemeester afwezig ivm haar vakantie. De vergadering was bijeengeroepen door de VVD, daarin gesteund door D66 en Groen Links. Waarom? Omdat het college een besluit had genomen om positief te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning ...

Read More »

Bloemendaal en het rapport van de burgemeester

Vandaag staat Bloemendaal weer negatief in het nieuws. Meer hierover leest u in het Haarlems Dagblad en op de site van de gemeente. Een kort stukje uit het rapport publiceren wij op deze site hieronder:   Invloedrijke en niet altijd doorgrondelijke sociale netwerken Belangrijke sociale netwerken worden gevormd door de Rotary, de Goflclub, de Hockeyclub en de Vrijmetselarij. Lidmaatschap van ...

Read More »

Het goede nieuws

Het college heeft vandaag een positief besluit genomen op het inrichtingsplan Elswoutshoek. Dat is een mijlpaal in dit dossier dat de gemoederen al zo lang bezig houdt. Wij zijn hierover bijzonder verheugd. Eerder al hadden wij in de raad verklaard dat er een verklaring van geen bedenkingen was afgegeven eind 2013 op het inrichtingsplan utiliteitszone Elswoutshoek. Kort gezegd betekent deze ...

Read More »

Motie valwildbeheer

Dierenleed gaat ons aan het hart. Wij vinden het bovendien belangrijk dat afspraken die zijn gemaakt met de faunabeheerder door de gemeente ook worden nagekomen. Ons motto is: afspraak is afspraak. Een aantal jaren geleden heeft voormalig wethouder Annemieke Schep een overeenkomst gesloten met de heer Sjoerd Joustra, faunabeheerder over het zgn ‘valwild’. Het gaat dan bijv om een ree ...

Read More »

Het nieuwe gemeentehuis: een rampenplan

Het nieuwe stadhuis is afgelopen week in gebruik genomen. Wij vinden het nieuwe gemeentehuis nu al een rampenplan. Hieronder een samenvatting van de problemen die zich alleen al in de raadzaal voordoen. Onderstaand de bevestiging aan het college hiervan. Wat hier nog aan toegevoegd moet worden is dat er geen bereik is voor de mobiele telefoon in het gemeentehuis. Fractievoorzitter ...

Read More »

Park Vogelenzang

Groen maakt plaats voor steen. Vanavond is de vergadering van de commissie grondzaken in Bloemendaal. Op de agenda staat Park Vogelenzang. Dit is de mooie naam voor de nieuwe wijk die moet verrijzen op het terrein van GGZ inGeest in Bennebroek. Een prachtig parkachtig terrein dat eigendom is van GGZ inGeest. Tijdens de commissie grondzaken van 14 april jl werd ...

Read More »

Bibliotheek

De bibliotheken in Bloemendaal: twee artikelen hierover in het Haarlems Dagblad afgelopen week. Het college van Bloemendaal vindt verder bezuinigen gelukkig niet nodig, maar een feit is wel dat de bibliotheken in Vogelenzang en Bennebroek een hele grote stap terug hebben moeten doen. De bib in Vogelenzang is ondergebracht in de lagere school aldaar. De bib in Bennebroek wordt opgeheven ...

Read More »

Vragen aan de Minister over brandveiligheid

Brandweerzorg en de VRK: wij hebben u eerder laten weten dat wij grote zorgen hebben over de brandweerzorg en dan doelen wij vooral op het ontbreken van een adequate bluswatervoorziening. Als gevolg hiervan lijkt de brandveiligheid in het geding. De Tweede Kamer heeft aan de Minister vragen gesteld, omdat het probleem met betrekking tot de bluswatervoorziening geen lokale maar een ...

Read More »

Valwild

Valwild in Bloemendaal. Het is duidelijk dat de gemeente de hulp moet inroepen van gespecialiseerde faunabeheerders, zoals de heer Joustra. In het Haarlems Dagblad een uitgebreid verslag over het conflict dat blijkbaar is ontstaan tussen de gemeente en de heer Joustra, zie hierna de link naar het complete artikel in deze krant: Valwild Wij maken ons zorgen. Het staat voor ...

Read More »

Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging

Hoe is het afgelopen met de motie die wij indienden voor de Bennebroekse Amateurs Tuinders Vereniging (BATV)? Wethouder Botter heeft verklaard bereid te zijn met het bestuur van de BATV om de tafel te gaan zitten. Wij hopen dat het probleem deze zomer wordt opgelost, en daar ziet het wel naar uit. Een goede benadering van het probleem dus van ...

Read More »