Helaas staan er in het Haarlems Dagblad allerlei berichten die over integriteitsschendingen gaan en die schadelijk zijn voor Hart voor Bloemendaal. Feit is dat dit een geplande actie is geweest van de burgemeester om lokale partijen zwaar te beschadigen.

Wat ging hieraan vooraf?

In het vroege voorjaar van 2020 werd via inwoners bekend dat voormalig raadslid Mark Doorn optrad in een promotiefilmpje over het grote bouwplan 1828 aan de Westelijke Randweg. Inwoners vermoedden dat Doorn reclame maakte om een positie te verwerven als huismeester in de nieuw te bouwen flat voor statushouders en jongeren. Er was veel verzet tegen het bouwplan. Inwoners waren niet te spreken over de vermeende belangenverstrengeling van Mark Doorn die behalve raadslid ook huismeester was in Dennenheuvel.

Herbert Faber, fractievoorzitter van GroenLinks, uitte hierover beschuldigingen aan het adres van Doorn tijdens een openbare vergadering in het gemeentehuis. Zelfstandig Bloemendaal (raadslid Slewe) volgde op social media.

Het Haarlems Dagblad publiceerde er vervolgens een aantal artikelen over: https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20200603_39087721?utm_source=google&utm_medium=organic

Vervolgens diende Faber een integriteitsmelding in bij de burgemeester tegen Doorn. PvdA, GroenLinks en Liberaal Bloemendaal verlangden dat de burgemeester een onderzoek startte naar Doorn.

Integriteitsmelding

Omdat de burgemeester hoeder is van integer bestuur op grond van de Gemeentewet besloten diverse raadsleden (waaronder onze fractievoorzitter Roos) een integriteitsmelding in te dienen bij de heer Roest. Op dat moment waren er 5 fracties die vonden dat Roest de integriteitskwestie moest onderzoeken. In de zomer van 2020 vonden gesprekken hierover plaats met de burgemeester. Er werd een verslag geschreven maar de burgemeester deed niets. De burgemeester had deze melding uiterlijk in september 2020 moeten behandelen volgens de toen geldende richtlijnen.

Er volgde een zeer lange periode van vruchteloos wachten.

Eind 2021 (ruim anderhalf jaar later!) ontving Roos een brief waarin stond dat de burgemeester op advies van de integriteitscommissie zelf had besloten een integriteitsmelding tegen Roos in te dienen. De integriteitscommissie was kort daarvoor geïnstalleerd. Deze commissie bestaat uit diverse leden die geen van allen rechter zijn en een verschillende achtergrond hebben. Zo is één van de leden bijvoorbeeld een ambtenaar bij BiZa. De commissie heeft alleen contact met de burgemeester.

Uiteraard vroeg Roos of zij de melding van de burgemeester mocht inzien. Dat mocht niet. Wat zij wel te horen kreeg was dat zij vertrouwelijke informatie in de openbaarheid had gedeeld. Het is een vreemde beschuldiging. Want:

a) inwoners hadden in het openbaar geklaagd over de betrokkenheid van Doorn en
b) er waren al beschuldigingen uitgesproken door GroenLinks tijdens een openbare vergadering en
c) de pers had erover geschreven en d) de burgemeester zoekt zelf de openbaarheid als het gaat over integriteitsmeldingen. Tenslotte e) staan raadsleden per definitie in contact met de pers net als de burgemeester.

Begin 2022 werd Roos verhoord door een lid van de integriteitscommissie. Opnieuw vroeg Roos de klacht te mogen lezen en ook wilde zij graag de achterliggende stukken kunnen inzien. Dat werd haar verboden. Tot op de dag van vandaag is onbekend wat de burgemeester heeft geschreven aan de commissie. Ook is niet bekend waarom de burgemeester in 2020 deze meldingen niet zelf heeft behandeld. Tenslotte is niet duidelijk waarom de burgemeester het heeft voorzien op lokale partijen en waarom bijv. Faber van GroenLinks ‘gespaard’ wordt.

Roos ontkent dat zij de openbaarheid niet had mogen zoeken. Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat er niets in de doofpot belandt. De burgemeester verwijt Roos dat zij contact had met journalisten. Maar als politici niet meer mogen spreken met de pers, dan kunnen we de democratie wel opheffen.

Terwijl burgers binnen twee weken moeten reageren als zij een WOB-verzoek moeten specificeren heeft de burgemeester twee jaar de tijd genomen. Hij heeft de nieuwe raad waarin 15 raadsleden zitten die absoluut niet op de hoogte zijn van de voorgeschiedenis, beïnvloed door ze op te zetten tegen collega’s die zich niet kunnen verweren. De pers werd notabene van tevoren ingeschakeld want opeens was integriteit geen zaak meer die vertrouwelijk was…

Openbaarheid is blijkbaar een begrip dat de burgemeester zelf invult en niet een gekozen volksvertegenwoordiger.

Belangrijk is het nog op te merken dat in 2021 vele tientallen integriteitsmeldingen tegen diverse ambtsdragers in het gemeentehuis spoorloos zijn verdwenen die in 2019/2020 bij de burgemeester zijn ingediend. En de vraag is: wat heeft de burgemeester met deze meldingen gedaan?

Leestip: Ongerustheid over ‘verdwenen’ integriteitsmeldingen (artikel Binnenlands Bestuur)

Hoewel de burgemeester ontkent dat deze meldingen zijn verdwenen, heeft hij geen sluitende verklaring gegeven.

Rest ons nog te zeggen dat wij onze diepe afkeuring uitspreken over deze burgemeester die met zijn handelwijze de zelfstandigheid van Bloemendaal in gevaar brengt en de reputatie van onze mooie gemeente beschadigt.

Bekijk hier onze nieuwsupdate die wij in gemeente Bloemendaal hebben verspreid:

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: