Onze motie voor behoud van de steigers aan de Leidsevaart in Vogelenzang heeft het helaas niet gered.

Hier ziet u een kort filmpje van de raadsvergadering met een reactie van de wethouder: 

De wethouder kon ons niet overtuigen en daarom stuurden wij de bewoners een brief:

“Beste bewoners Leidsevaart Vogelenzang,

Steigers Leidsevaart

Hart voor Bloemendaal diende op 2 juli jl. een motie in voor behoud van de steigers aan de Leidsevaart. We deden een beroep op redelijkheid. Vragen die wij stelden:

  • Waarom wil de gemeente Bloemendaal de bewoners een contract opleggen dat eenzijdig opzegbaar is? Geen antwoord;
  • Waarom worden de steigers niet gelegaliseerd zoals was afgesproken in de raad? Geen antwoord;
  • Waarom moeten alle steigers weg? De wethouder, Nico Heijink van de VVD, sprak over aansprakelijkheid van de gemeente en ‘precedentwerking’. Dat is flauwekul. Als iemand in een bos loopt kan hij ook een tak op zijn hoofd krijgen. Aansprakelijkheid wordt trouwens uitgesloten in het contract. Dit is typisch een situatie waarin de wethouder gewoon niet wil. Hij wil geen steigers in de Leidsevaart. Ergens bekruipt ons het gevoel dat dit te maken heeft met de bouwplannen aan de overkant in Bennebroek want pas in 2020 is de gemeente met ‘uitsterfbeleid’ gekomen en heel toevallig valt dit net samen met het nieuwe bestemmingsplan Park Vogelenzang.
Leidsevaart-steigers-Vogelenzang1

Onze motie

Onze motie heeft het jammer genoeg net niet gered: 11 raadsleden stemden tegen onze motie, 8 raadsleden stemden vóór onze motie.

Uitslag stemming motie 2 juli 2022

PvdA: tegen
CDA: tegen
VVD: tegen
D66: tegen
GroenLinks: 2 voor, 1 tegen
Liberaal Bloemendaal: voor
Zelfstandig Bloemendaal: voor

Wat nu?

Hart voor Bloemendaal laat het er niet bij zitten. Het contract deugt niet. De steigers zijn niet illegaal als er een vergunning is van Rijnland. De wethouder heeft beloofd dat hij enkele onredelijke passages uit het contract zal halen. Alleen daarom al lijkt het onverstandig het wurgcontract te tekenen.

Neem contact op

Wij willen graag van u horen of u één van de bewoners bent die het huurcontract met de gemeente heeft getekend. Kunt u ons bellen? Tel: 06 – 29 10 43 29 (mobiele nummer van fractievoorzitter Marielys Roos) of mail naar: info@hartvoorbloemendaal.nl

 Hartelijke groet, namens de hele fractie,

 Hart voor Bloemendaal”

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: