Wat wordt de nieuwe naam van de fusiegemeente Heemstede-Bloemendaal? In het geheim heeft VVD-wethouder Nico Heijink gewerkt aan een ‘ambtelijke fusie’ tussen de twee gemeenten die nu nog zelfstandig zijn.

Het wordt gegoten in de vorm van een ‘Gemeenschappelijke Regeling’. Feitelijk komt het hierop neer dat ambtenaren van de beide gemeenten onder deze GR vallen en dat de gemeenteraden straks alleen nog maar kunnen kiezen tussen: a) instemmen met een begroting of b) de begroting kunnen afkeuren. Sturen op het aantal fte’s, ofwel uitbreiding van personeel, behoort hiermee tot het verleden. Het is bovendien een opmaat naar een totale fusie. Het vervelende van een GR is dat zeggenschap, controle enz. onmogelijk is. Want de GR heeft een eigen bestuur en dat staat los van democratie.

Inwoners kunnen stemmen niet op een GR. Wat ons betreft is dit een grote stap achteruit. Wij vinden dat over zo’n belangrijke ontwikkeling onze inwoners geraadpleegd horen te worden. Dit is uw gemeente, uw thuisbasis, uw belastinggeld. Als u wilt dat Bloemendaal opgaat in Heemstede, dan hoort uw opvatting daarover te worden gehoord. Ook zijn wij niet op de hoogte gebracht van financiële consequenties. Wij weten uit onderzoek dat fusies geen besparing opleveren. Het kost altijd meer.

Wat ons betreft is samenwerken op specifieke terreinen prima, maar een fusie is wat ons betreft niet aan de orde, tenzij klip en klaar vaststaat dat de bevolking hier in meerderheid enthousiast over is en de financiële en organisatorische voordelen overduidelijk vaststaan. Wat wij hiervan vinden hoort u in het volgende fragment van 8 december 2022:

Wat we onbehoorlijk vinden is dat dit opeens wordt doorgedrukt. Per 1 januari 2023 moet de GR een feit zijn. Terwijl voor de verkiezingen van maart 2022 nog werd geroepen door VVD en D66 dat Bloemendaal zelfstandig moest blijven, is in de achterkamertjes een heel ander plan bedacht. Dat is oneerlijk en niet transparant en dat valt ons vies tegen van deze beide partijen. Van de PvdA en GroenLinks was al bekend dat die een fusie ambiëren. Maar van de VVD en D66 is dit een draai die gemaakt is ná de verkiezingen.

Om kort te gaan: wij willen meer democratie. Meer zeggenschap. Eerst een goed debat hierover met de inwoners. Wij willen niet een fusie met Heemstede ingerommeld worden.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: