Wethouder De Roy van Zuidewijn’ heeft haar plan voor huisvesting van statushouders in Oldenhove tijdens de raadsvergadering van 21 april jl. verdedigd. De raad had in februari dit jaar het kader meegegeven waaraan het plan moest voldoen. Op 21 april ging het debat concreet over de inhoud van het huurcontract dat de wethouder wilde sluiten met zorgorganisatie St Jacob en de financiële consequenties daarvan voor de gemeente. Wij hebben de stukken uitvoerig bestudeerd op deze twee aspecten.

Hoewel wij voorstander zijn van het gebruik van Oldenhove voor huisvesting van statushouders, zijn wij van mening dat het contract met St Jacob ondeugdelijk is. Het is feitelijk een wurgcontract. De condities zijn zeer ongunstig voor de gemeente. Alle risico’s liggen bij de gemeente terwijl St Jacob achterover kan leunen maar tegelijkertijd wel volledig de controle houdt. Zo moet de gemeente flink (tegen de € 2 miljoen) investeren om het object binnen een jaar bewoonbaar te maken. De gemeente kan niet kiezen welke aannemers deze grote klus gaan klaren. St Jacob eist dat de gemeente gebruik maakt van de aannemers die voor St Jacob werken. In plaats van offertes te vragen aan verschillende aannemers en te kijken wie de beste kwaliteit levert voor de laagste prijs wordt de gemeente is de gemeente dus compleet afhankelijk van St Jacob. De staat van onderhoud van het object is slecht. Dat is bekend. Maar hoe slecht dat is wordt pas onderzocht na het tekenen van de huurovereenkomst. Dat is een bepaling die wij in geen enkel ander huurcontract zijn tegengekomen. Maar er is meer. Er staan ook onaanvaardbare bepalingen in het contract. Zo valt te lezen dat de toekomstige bewoners geen recht hebben op huurbescherming. Nog een punt: aan het eind van het huurcontract dat een termijn kent van 10 jaar, krijgt St Jacob een goed onderhouden en gerenoveerd pand terug zonder daar ook maar een cent voor te hoeven betalen aan de gemeente.

Hoewel wij voorstander zijn van het gebruik van Oldenhove voor huisvesting van statushouders, zijn wij van mening dat het contract met St Jacob ondeugdelijk is. Het is feitelijk een wurgcontract

Hoe is het mogelijk dat het college eerst nog doodleuk van plan was deze overeenkomst te tekenen zonder dit eerst aan de gemeenteraad voor te leggen? Het is door #HartvoorBloemendaal gekomen dat de wethouder nog niet heeft getekend. Dat is onze verdienste en daar zijn wij trots op. Wij hebben een financieel en bestuurlijk fiasco weten te voorkomen.

In het Haarlems Dagblad stond dat de partijen die tegen het huurcontract stemden een koud hart hadden. Het zakelijke belang mocht niet het emotionele en menselijke belang overschaduwen. Beste kiezers, Hart voor Bloemendaal heeft wel degelijk oog voor de menselijke maat. Wij vinden de inzet van Oldenhove uitstekend. Maar het moet wel binnen alle redelijkheid mogelijk zijn. Bewoners horen recht te hebben op huurbescherming. Dit hele verhaal moet niet eindigen in tranen. Wij zijn het standpunt toegedaan dat de Rijksoverheid de risico’s van deze onderneming volledig moet dragen en dat St Jacob geen huur mag vragen voor het gebruik van dit pand, dan wel dat St Jacob de kosten van de renovatie volledig zelf moet betalen. Dat is niet koud, maar realistisch. Ons vermogen om mee te leven met mensen mag dan wel oneindig groot zijn, ons vermogen om dat te dragen is dat niet. Wij willen dus graag ja zeggen, maar wij zeggen geen ja tegen een wurgcontract.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: