Nieuws

Jaaroverzicht 2019

Onze fractie en het bestuur van Hart voor Bloemendaal wenst u een zalig kerstfeest en een gelukkig 2020! Het leek ons aardig u in deze laatste dagen van 2019 te informeren over datgene wat ons het afgelopen jaar heeft beziggehouden. Welke politieke standpunten namen wij in? Waar staat onze partij voor? Zonder volledig te willen zijn, noemen wij hieronder de ...

Read More »

How dare you!

Op 12 december 2019 werden in een geheim deel van de raadsvergadering de integriteitsmeldingen tegen de burgemeester afgehamerd. De leiding van de behandeling van de integriteitsmeldingen lag in handen van VVD wethouder en locoburgemeester Nico Heijink. Wat er in dat geheime deel van de vergadering werd verkondigd, weten wij niet. Onze fractie heeft voortijdig de zaal verlaten. De behandeling van ...

Read More »

Bloemenstede?

Er lijkt zich een grote verandering te voltrekken. Eentje die het zelfstandig voortbestaan van onze fraaie gemeente bedreigt. Dit bericht gaat over de ‘ambtelijke samenwerking Bloemendaal/Heemstede en onze analyse. De ambtelijke samenwerking tussen Bloemendaal en Heemstede stond afgelopen maand op de agenda. Mevrouw Atsma, gemeentesecretaris van Bloemendaal, koerst aan op een volledige ambtelijke samenwerking hetgeen op termijn onvermijdelijk een fusie ...

Read More »

Integis en burgemeester Roest

Vandaag een uitvoerige bijdrage. U bent wel iets gewend van ons, maar hier pakken we grondig uit. Dit bericht gaat nl ook over de toekomst van Bloemendaal. Wij schrijven u over ‘waarheidsvinding’ en over het recht op een ‘eerlijk proces’, over ‘schoon schip’ en de intenties van ons gemeentebestuur. Wij  koppelen dit aan het al dan niet voortzetten van het ...

Read More »

Onder de voet gelopen

Amsterdam en de #MRA. Daarover willen wij u informeren. En waarschuwen. Want Amsterdam knalt uit zijn voegen. Te veel toeristen. De stad wordt onleefbaar. Daar is iets op verzonnen: het rolkoffertjes legioen moet richting de kust. Dat heeft grote impact op de leefomgeving in onze gemeente. Wij zijn daar op tegen maar het College vinden wij zeker niet aan onze ...

Read More »

Waar staat deze gemeente?

Integriteit. Transparantie. Rekenschap en verantwoording afleggen. Het zijn onderwerpen die onze partij bezighouden in de gemeenteraad van Bloemendaal. De afgelopen maanden zijn er de nodige ontwikkelingen geweest die ons zorgen baren. Integriteitsmeldingen die betrekking hebben op de burgemeester worden intern afgehandeld door wethouder Heijink. Deze wethouder maakt integriteit tot een politiek issue. Hij wil de meldingen in een keer afdoen ...

Read More »

F1 en de particuliere verhuur van kamers

Tijdens de informatieavond in het gemeentehuis over de verwachte overlast als gevolg van het opschalen van het aantal treinen door Overveen richting Zandvoort, was door de wethouder een toezegging gedaan. De vragen en antwoorden van die avond zouden schriftelijk worden gepubliceerd samen met het verslag. Helaas is dat niet gebeurd. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners serieus worden genomen ...

Read More »

Wat mag het kosten?

Overveen: de bewoners langs het spoor zijn de klos doordat het aantal treinen dat langs hun huis rijdt significant zal toenemen. Dat is vooral het gevolg van het voornemen van Amsterdam om meer toeristen naar het strand te krijgen. ZandvoortbeachforAmsterdam. Dat betekent opwaardering van het spoor en daarbij hebben de F1 races als katalysator gewerkt, zo bevestigde wethouder Wijkhuisen. Als ...

Read More »

Dutch Grand Prix en Spoorverzet

Wat staat Overveen te wachten? Valt het mee of valt het tegen? Hoe zit het met de Dutch Grand Prix en de geplande investering in het spoor? Vanavond, 28 oktober 2019, is er een informatieavond ‘Opwaardering spoor’ in het gemeentehuis van #Bloemendaal.  Inloop vanaf 19.00 uur. De omwonenden zijn uitgenodigd via een brief: bewonersavond Overveen ivm opwaardering spoor #ProRail en ...

Read More »