Nieuws

de bestuurlijke elite: VVD Bloemendaal

‘Met alleen maar klagen en geruzie los je helemaal niets op. Wij zoeken nadrukkelijk verbinding. Wij zoeken permanent naar oplossingen waar draagvlak voor is’. De eerste kennismaking met de nieuwe kandidatenlijst van de VVD. De mouwen opgestroopt, de armen over elkaar, de groep als eenheid, en natuurlijk: alle neuzen  precies dezelfde kant op. Ze gaan er werk van maken. …Zou ...

Read More »

Kunstgrepen

Eind september vond de eerste raadsvergadering plaats onder voorzitterschap van burgemeester Roest. Hij kondigde direct een aantal nieuwe maatregelen aan die het politieke debat in de raad er bepaald niet eenvoudiger op maakten. Vooraf was bovendien besloten om amendementen en moties niet meer klaar te leggen voor de raadsleden. U moet weten dat overleg over moties en amendementen regelmatig nog ...

Read More »

VENOM 2013

Wat is dat precies? VENOM is een verkeersprognosemodel. Als de overheid een weg wil aanleggen, ligt daar een verkeersmodel aan ten grondslag. Dan is het wel de bedoeling dat het juiste model wordt gehanteerd. Hier schrijven wij u opnieuw over de Duinpolderweg. Royal Haskoning baseert zich op VENOM 2013 ipv VENOM 2016. Waarom? Die vraag en meerdere vragen stelden wij ...

Read More »

Voller

De gemeente Heemstede organiseert een discussieavond op 23 november as over verkeer. Komt u ook? De avond start om 20.00 uur. Voor de bijeenkomst worden niet alleen inwoners uitgenodigd maar ook bestuurders van omliggende gemeenten. Ook de provincie NH zal vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging staat hieronder. “De doorgaande wegen in Heemstede  en omgeving worden almaar voller”. We zijn enorm benieuwd ...

Read More »

Veelbouw in Bennebroek

Gisterenavond is door de raad het besluit genomen om het Raakterrein vol te bouwen. Wat nu een mooie groene oase is (zie foto), wordt straks een versteende omgeving. Op dit moment staat op het terrein dat  afgerond iets meer dan 9.000 vierkante meter groot is en eigendom is van de Hartekampgroep, een zorggebouw. Het ligt op de hoek van de ...

Read More »

Politiek is van ons allemaal: doe en denk mee!

De toekomst van de democratie. Hoe democratisch is ons bestel? Wat kan er anders? Wat zijn de valkuilen voor raadsleden, functioneert het dualisme, welke mogelijkheden heeft een individueel raadslid. Onze fractievoorzitter Marielys Roos doet mee aan het debat in de Pletterij op 31 oktober as in Haarlem. Wie komt luisteren? Meer hierover via de volgende link: https://haarlem.groenlinks.nl/nieuws/31-oktober-pletterij-debat-over-%E2%80%9Cde-toekomst-van-de-democratie-valkuilen-voor-een-raadslid- Foto: van de ...

Read More »

Ingemetseld

Morgen vind er een extra commissievergadering plaats in Bloemendaal. Dit gaat over het bouwplan Bijduinhof. Daarover is veel onrust omdat de omwonenden voor een belangrijk deel worden ingemetseld. Betonnen bunkers en muren voor hun neus, achtertuinen waarin straks geen zon meer schijnt, van uitzicht is geen sprake meer, om nog maar niet van de grote inbreuk op privacy te spreken. ...

Read More »

Houd er een keer mee op!

Het is de verkeerde reflex. Iedere keer dat burgers zich verweren tegen plannen die hun leefomgeving raken, dan wil de overheid daar liever niet van weten en gaan de gordijnen dicht. Het lijkt er op dat steeds meer zaken geheim worden verklaard of vertrouwelijk zodat de kiezers niet weten wat er gebeurt en waarom. Dat is niet transparant. De andere ...

Read More »

Het knutselen kan beginnen

Vorige week schreven wij al over de Duinpolderweg en het geheime MER rapport. We hebben vragen aan de wethouder gesteld van Bloemendaal. Waarom mag de bevolking niet weten wat er wordt besproken en wat de uitkomst is van het MER onderzoek? Het is vreemd dat de informatie er wel is, maar niet gedeeld wordt. Terwijl de Duinpolderweg toch een enorme ...

Read More »

Bispinckpark en Landje Van Riessen

Dit bericht beginnen we met een uitspraak van een van de omwonenden van het Landje Van Riessen: ‘De gemeente heeft het steeds maar over het bedrag dat is uitgegeven om het Landje te kopen. Waarom gaat alle aandacht naar die EUR 1,2 miljoen uit waarvoor het landje in de boeken staat? Al het andere openbare groen in de gemeente is ...

Read More »