Nieuws

“Circus Bedotti komt bij u thuis!”

Communicatie. We gaan terug naar begin januari toen raadslid Roos een brief ontving van het college dat zij geen antwoord meer krijgt op vragen die zij al in oktober 2018 stelde. Reden: omdat Roos aangifte had gedaan wegens valsheid in geschrifte tegen de gemeentesecretaris Wilma Atsma. Nu heeft die aangifte helemaal geen betrekking op het college. En de vragen die ...

Read More »

Bloemendaal, Bloemenstede, Heembloemstede? Zegt u het maar…

Quotenet nu met het laatste nieuws over een fusie tussen Bloemendaal en Heemstede. Als dat gebeurt, dan zal Bloemendaal simpelweg verdwijnen. Heemstede slokt Bloemendaal op. Gezien de bestuurlijke misere in Bloemendaal is dat een onontkoombare uitkomst van de huidige ‘stip op de horizon’ naar Rijnlands model. We hebben begrepen dat op hoog niveau in ambtelijke kringen van een dergelijke ‘versmelting’ ...

Read More »

over het zwarte ICT gat en de fusie met Heemstede

In november 2017 verscheen in Heemstede een zeer kritisch rapport van de Rekenkamercommissie. Daarin werden enkele verontrustende conclusies getrokken mbt de ambtelijke samenwerking tussen Heemstede en Bloemendaal. Het proces zou onvoldoende gestructureerd zijn, doelen zouden niet goed zijn vastgesteld, er zou sprake zijn van een gebrek aan controle en evaluatie, onvoldoende motivatie bij personeel en last but not least: kostenbegroting ...

Read More »

Gesjoemel in Bloemendaal

Het Haarlems Dagblad publiceerde twee stukken over de kwestie ‘valsheid in geschrifte’ op 5 januari jl. Daarbij heeft de krant de moeite genomen een deskundige op het gebied van gemeentelijk bestuursrecht te consulteren. Dat vinden wij positief omdat het de beschouwing over dit onderwerp op een hoger niveau tilt. Weg van de achterkamertjes en het gekonkel op lokaal niveau en ...

Read More »

Persbericht: aangifte wegens valsheid in geschrifte

Persbericht: aangifte wegens valsheid in geschrifte  Gemeente Bloemendaal: Raadslid Roos heeft via haar advocaat op 28 december 2018 aangifte wegens valsheid in geschrifte gedaan tegen gemeentesecretaris Atsma en wethouder/locoburgemeester Heijink. In artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht is valsheid van geschrifte omschreven als: “Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt ...

Read More »

2018 bekeken door de oogharen van Roos

Januari: om te beginnen kwam mijn boek uit eind januari 2018. ‘Alles is hier geheim’ uitgeverij Balans. Dat was een hoogtepunt, niet alleen voor mij maar ook voor mijn man Peter die mij zo heeft gesteund tijdens het schrijfproces met zijn humor en geduld.   Februari: een ander opvallend moment was het gesprekje op 5 februari dat 8 minuten duurde ...

Read More »

Christa’s terugblik op 2018

Sinds de verkiezingen 2018 is Christa Faas ons duo-raadslid. Ze woont in Bennebroek, is super sportief, heeft verstand van cijfers en is bovendien sociaal betrokken. In de commissie samenleving (sociaal domein) voelt ze zich prima thuis. Af en toe is het wel wennen. Politiek is niet altijd logisch laat staan efficient. Toezeggingen die een wethouder twee jaar geleden heeft gedaan ...

Read More »

Rob Slewe Award 2018

We willen onze fractievoorzitter Rob Slewe een dikke pluim geven en hem te bedanken voor zijn inzet het afgelopen jaar. We nemen u mee op onze tocht langs de politieke hoogtepunten van Rob Slewe in 2018. Want Rob werd niet alleen raadslid, hij werd in september dit jaar ook de nieuwe fractievoorzitter van Hart voor Bloemendaal. Roos gaf het stokje ...

Read More »

Uit de Stuurgroep gegooid

Dit is het laatste nieuws over de Duinpolderweg. Zoals u weet is de zuidelijke variant bij Hillegom afgekeurd en ligt nu de midden variant weer op tafel. Wat precies het ‘midden’ is, dat is een vraag die wij gemakkelijk kunnen beantwoorden. Het midden ligt pal ten zuiden van Bennebroek. Dit dorp is dus met de zuidwesten wind straks zwaar de ...

Read More »

Meer democratie: inspreekrecht terug voor onze inwoners

Wij zijn de verkiezingen ingegaan met het doel ‘Meer Democratie’ voor onze inwoners. En dat begint met het herstel van het inspreekrecht in de commissievergaderingen. Inwoners moeten gewoon de gelegenheid hebben om in te spreken tijdens openbare raadvergaderingen. Daar kunnen zij in enkele minuten hun verhaal kwijt aan raadsleden van alle politieke partijen in Bloemendaal. Raadsleden kunnen de inspreker direct ...

Read More »