Nieuws

Cruciale IT systemen slecht op orde, brandbrief

De afgelopen jaren zijn miljoenen uitgegeven aan IT (ICT/GRIT). De automatisering en informatisering binnen de gemeente Bloemendaal kost jaarlijks afgerond EUR 2,9 miljoen. Sinds enkele jaren is sprake van een samenwerking op het gebied van de IT infrastructuur met Heemstede.  Er blijken grote problemen te bestaan. Gateway heeft een aantal rapporten uitgebracht waarin zware kritiek wordt uitgeoefend op de gemeente. ...

Read More »

“Onderzoek zonder geheimen”

Bent u ook benieuwd hoe het gaat met het Integis-onderzoek naar Elswoutshoek? Als we de burgemeester moeten geloven vordert dat gestaag. Wij vragen ons af hoe dat kan. Want het onderzoek is omgeven met geheimen. Roos kreeg, zo lieten wij u weten, eind februari een spreekverbod opgelegd door de burgemeester. Alles wat geheim zou zijn in de kwestie Elswoutshoek, daarover ...

Read More »

Een film over verkoop van vastgoed in Bloemendaal tegen spotprijs

Verkoop van een pand voor EUR 20.000 in de op een na duurste gemeente van Nederland. We hebben het hier over het voormalig gymgebouw midden in het mooie centrum van Bennebroek. Een verkoop geïnitieerd door wethouder Heijink (VVD). Onze fractie is al diverse keren benaderd door andere belangstellenden die graag, dolgraag zelfs eenzelfde deal hadden willen sluiten. Belangstellenden die ons ...

Read More »

Uitslag verkiezingen Bloemendaal

De uitslag van de verkiezingen vindt u hieronder. Van een extreme aardverschuiving lijkt geen sprake. De opkomst was hoog en dat vinden wij bijzonder positief. Lokale partijen doen niet mee aan deze verkiezingen (althans niet de partijen die in Bloemendaal actief zijn) en dat betekent dat de uitslag zich niet rechtstreeks laat vergelijken met de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar. Hoe ...

Read More »

Integriteitsmeldingen burgemeesters Bloemendaal

Naar aanleiding van de brandbrief dd 1 maart jl van de burgemeester aan de fractievoorzitters over de ingediende #integriteitsmeldingen, is enige commotie ontstaan. Immers: de suggestie was gewekt alsof de integriteitsmeldingen de facto prullenbakmeldingen waren. De burgemeester verwijst in zijn brief naar de correspondentie aan en van het Steunpunt integriteitsmeldingen (het #COAP in Den Haag). Hij citeert het Steunpunt. Onze ...

Read More »

Hoe een park voorgoed verdwijnt, Bennebroek

Gisterenavond werd Park #Vogelenzang te #Bennebroek besproken in de raad. D.w.z.: het ontwerp bestemmingsplan en de Anterieure Overeenkomst en nog een aantal zaken zoals Beeldkwaliteitsplan en oplossing parkeren Willinkschool ed. U kunt de stukken vinden onder agenda van de raad van 14 maart jl. zie agendapunt 14. Indien u dat opent verschijnen alle documenten.  Tot onze grote spijt is alles ...

Read More »

Waar komt de nieuwe brandweerkazerne?

We hebben ons de afgelopen weken zeer bezig gehouden met het project nieuwbouw  van de #brandweerkazerne #Bennebroek. En vooral waar komt deze straks te staan? Toch niet aan de Binnenweg, want daar zijn we echt sterk op tegen. Er is geen enkele reden om die kazerne te verplaatsen. Die kan prima nieuw gebouwd worden op de huidige locatie. Wij hebben ...

Read More »

Vervolg: briefje van Roest, deel 2

Op 9 maart stond er een artikel in het Haarlems Dagblad : ‘Roest: “Onderzoek zonder geheimen”. Naar aanleiding daarvan hebben wij een persverklaring opgesteld. Want zo langzamerhand beginnen de mensen om ons heen de bomen door het bos niet meer te zien. Is het onderzoek nu wel of niet onafhankelijk. Is waarheidsvinding voldoende geborgd? Mogen Roos en Slewe wel of ...

Read More »

Waar is het feestje?

De rubriek ingezonden brieven in het Haarlems Dagblad is en blijft een bron van informatie. Deze brieven laten ons het gezicht van onze samenleving zien. Politici kunnen mooie plannen bedenken, coalitieakkoorden schrijven, vinden dat alles verduurzaamd moet worden, van het gas af en dat soort dingen, maar onder aan de streep is het de burger die betaalt en eens in ...

Read More »

Het briefje van Roest

Vorig jaar kondigde burgemeester Elbert Roest een onafhankelijk onderzoek aan naar de gebeurtenissen in het dossier ‘Elswoutshoek’. Dit dossier houdt de gemeente al sinds 2010 bezig. De gemeenteraad stemde op 4 juli 2018 in met dat onderzoek en stelde een budget beschikbaar van EUR 130.000. Vervolgens werd een bureau aangezocht dat het onderzoek diende uit te voeren en dat werd ...

Read More »