Nieuws

Ledenvergadering

Op 19 februari jl. hebben we iets gevierd. De vereniging Hart voor Bloemendaal bestaat juridisch al sinds medio 2014 maar deed nog niet eerder mee aan verkiezingen. Op 5 februari 2018 leverden wij als politieke partij alle formulieren in en na controle konden we voor het eerst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ons eenjarig bestaan vierden we tijdens de ledenvergadering op ...

Read More »

Nieuws over vervolging emeritus hoogleraar Meindert Fennema

Het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat emeritus hoogleraar Meindert Fennema wordt gedagvaard.  Diverse media berichten hierover vandaag. NHnieuws: prominent Groenlinks politicus vervolgd voor gijzelingsuitspraak Haarlems Dagblad: Justitie bevestigt vervolging Aerdenhoutse politicoloog Meindert Fennema Tegenover NH Nieuws verklaart Fennema dat hij de rechtszaak met vertrouwen tegemoet ziet. Hij wil het ‘drietal’ van Hart voor Bloemendaal onder ede laten verhoren.  ‘En ...

Read More »

Emeritus hoogleraar Meindert Fennema geeft commentaar

Het Haarlems Dagblad publiceerde een artikel over de vervolging van emeritus hoogleraar Meindert Fennema. Zie: Haarlems Dagblad: Hoogleraar Meindert Fennema vervolgd? Of toch niet? De krant: Meindert Fennema zelf weet van niets: ,,Ik heb nog niets gehoord, maar ik juich een rechtszaak alleen maar toe. Dan komt er duidelijkheid.’’ Volgens Fennema heeft hij het woord ‘gijzeling’ nooit genoemd. ,,Ik had ...

Read More »

Breaking: Fennema aangifte wegens smaad/laster krijgt vervolg. OM pakt het op!

Raadsleden Roos en Slewe zijn gebeld door Slachtofferhulp Nederland omdat zij slachtoffer zijn van een misdrijf. Dat misdrijf werd gepleegd op 3 maart 2018. Het betreft het misdrijf smaad en/of laster (artikel 261 en 262 van het wetboek van Strafrecht). Roos en Slewe deden vorig jaar onmiddellijk  aangifte van dit misdrijf tegen Meindert Fennema omdat hij in het landelijk radioprogramma van Jort ...

Read More »

“Circus Bedotti komt bij u thuis!”

Communicatie. We gaan terug naar begin januari toen raadslid Roos een brief ontving van het college dat zij geen antwoord meer krijgt op vragen die zij al in oktober 2018 stelde. Reden: omdat Roos aangifte had gedaan wegens valsheid in geschrifte tegen de gemeentesecretaris Wilma Atsma. Nu heeft die aangifte helemaal geen betrekking op het college. En de vragen die ...

Read More »

Bloemendaal, Bloemenstede, Heembloemstede? Zegt u het maar…

Quotenet nu met het laatste nieuws over een fusie tussen Bloemendaal en Heemstede. Als dat gebeurt, dan zal Bloemendaal simpelweg verdwijnen. Heemstede slokt Bloemendaal op. Gezien de bestuurlijke misere in Bloemendaal is dat een onontkoombare uitkomst van de huidige ‘stip op de horizon’ naar Rijnlands model. We hebben begrepen dat op hoog niveau in ambtelijke kringen van een dergelijke ‘versmelting’ ...

Read More »

over het zwarte ICT gat en de fusie met Heemstede

In november 2017 verscheen in Heemstede een zeer kritisch rapport van de Rekenkamercommissie. Daarin werden enkele verontrustende conclusies getrokken mbt de ambtelijke samenwerking tussen Heemstede en Bloemendaal. Het proces zou onvoldoende gestructureerd zijn, doelen zouden niet goed zijn vastgesteld, er zou sprake zijn van een gebrek aan controle en evaluatie, onvoldoende motivatie bij personeel en last but not least: kostenbegroting ...

Read More »

Gesjoemel in Bloemendaal

Het Haarlems Dagblad publiceerde twee stukken over de kwestie ‘valsheid in geschrifte’ op 5 januari jl. Daarbij heeft de krant de moeite genomen een deskundige op het gebied van gemeentelijk bestuursrecht te consulteren. Dat vinden wij positief omdat het de beschouwing over dit onderwerp op een hoger niveau tilt. Weg van de achterkamertjes en het gekonkel op lokaal niveau en ...

Read More »

Persbericht: aangifte wegens valsheid in geschrifte

Persbericht: aangifte wegens valsheid in geschrifte  Gemeente Bloemendaal: Raadslid Roos heeft via haar advocaat op 28 december 2018 aangifte wegens valsheid in geschrifte gedaan tegen gemeentesecretaris Atsma en wethouder/locoburgemeester Heijink. In artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht is valsheid van geschrifte omschreven als: “Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt ...

Read More »

2018 bekeken door de oogharen van Roos

Januari: om te beginnen kwam mijn boek uit eind januari 2018. ‘Alles is hier geheim’ uitgeverij Balans. Dat was een hoogtepunt, niet alleen voor mij maar ook voor mijn man Peter die mij zo heeft gesteund tijdens het schrijfproces met zijn humor en geduld.   Februari: een ander opvallend moment was het gesprekje op 5 februari dat 8 minuten duurde ...

Read More »