Nieuws

Waar komt de brandweerkazerne in Bennebroek?

In de oude kern van Bennebroek, achter het St Lucia klooster, staat de brandweerkazerne. Het collegeprogramma dat afgelopen maand werd gepresenteerd aan de raad, vermeldt hierover het volgende: Verplaatsing en nieuwbouw brandweerpost Bennebroek De vrijwillige brandweer Bennebroek is nu gevestigd in het gebouw van de voormalige gemeentewerf, waarvan de technische en functionele staat slecht is. Voor goede brandbestrijding in het ...

Read More »

Het nieuws: Duinpolderweg

Gisterenavond heeft de heer Wijkhuijsen, wethouder in Bloemendaal, een mededeling gedaan. Hij vertelde dat de Haarlemmermeer enorme druk heeft uitgeoefend op gedeputeerde staten van NH. Deze gemeente wilde dat voor de gemeenteraadsverkiezingen in november 2018 sprake was van een voldongen feit zodat de Duinpolderweg geen rol meer zou kunnen spelen bij de verkiezingen. We kunnen ons voorstellen dat de landelijke ...

Read More »

Vaarwel Rob Toornend!

Rob Toornend: een heer van stand: ‘Een heer van stand’ ‘…strooit graag een glimlach om zich heen. Hoe hevig de baren ook beuken op zijn dapper zelfvertrouwen, hij laat zich niet ontberen; zijn zonnig humeur gaat niet teloor.’ Op 21 september jl is ir. Robert Adriaan Toornend c.i. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau overleden        (12 december ...

Read More »

Uw actie is nodig: Duinpolderweg! Urgent bericht

Beste lezers, volgers, het wordt spannend. De Duinpolderweg. Daarover gaat dit bericht. Zoals u van ons weet zijn wij mordicus tegen deze verschrikkelijke snelweg die helemaal nergens voor nodig is. Wij hebben het dan over een verbinding tussen de Zilk en de A4 ten zuiden van Hoofddorp. Wij hebben altijd gezegd dat verkeersstromen ook met kleinere maatregelen verbeterd kunnen worden. ...

Read More »

Het collegebesluit … Een filmpje

Op 15 augustus 2018 heeft Roos eindelijk iets onder ogen gekregen wat zou moeten doorgaan voor het collegebesluit waar zij al jaren naar op zoek was. Het collegebesluit op grond waarvan het college besloten zou hebben tot het opleggen van geheimhouding. Kijkt u even mee met het volgende fragment:

Read More »

Bloemendaal/integriteit/WOB, ‘klein onderzoek maakt de wereld groter’

‘Geheime besluiten zonder handtekening, welkom in Bloemendaal’   …Op 11 juli jl gaf het college een persconferentie. De burgemeester sprak wijze woorden. Hij had het allemaal niet zo bedoeld. De brief aan de raad was slechts een ‘dilemmanotitie’. Volgens de burgemeester wordt het recht op informatie van de raad zeker niet beperkt. Eerder waren wij nog enigszins bezorgd, maar burgemeester, ...

Read More »

De persconferentie vrijdag 13 juli om 10.30 uur

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 10 juli jl een belangrijk besluit genomen dat wij hieronder publiceren, zie cursief gedrukte tekst. Wij zijn natuurlijk opgelucht dat het besluit inhoudt dat raadsleden alle opgevraagde stukken mogen inzien. Hoe deze inzage wordt georganiseerd, moeten we nog horen. Het college heeft de pers uitgenodigd op 13 juli. Wij zullen daarbij ...

Read More »

Twee maanden waarin de wet wordt nageleefd…

Dit was een week om niet snel te vergeten. Al maandenlang wordt onze fractie genegeerd, wordt ons inzage geweigerd in de meest uiteenlopende dossiers, wordt ons ‘belangenverstrengeling’ verweten door het college van Bloemendaal. De burgemeester noemde onze fractievoorzitter eerder onbetrouwbaar. Omdat zij ‘vertrouwelijkheid’ niet zou accepteren. Dat is de waarheid verdraaien. Roos had een schriftelijke afspraak met de burgemeester. Zij ...

Read More »

Intimiderend college Bloemendaal

Het Haarlems Dagblad pakt uit met groot en belangrijk nieuws. Dit gaat wel ergens over: de democratische rechten van de minderheid in de raad dreigen te worden vertrapt door de arrogantie van het college van B&W van Bloemendaal. Het is ongelooflijk dat het in deze gemeente nooit eens ophoudt. Hoe moet Bloemendaal nu verder als er iedere keer wel weer ...

Read More »

Duinpolderweg: slecht nieuws

Dit is geen goed nieuwsbericht! Gedeputeerde Staten van NH en ZH hebben besloten dat de Duinpolderweg door de Oosteinderpolder komt. Wij zijn hierover zeer ontstemd. U vindt meer informatie hierover op de site van de Provincie Zuid-Holland onder ingekomen stukken. De link naar het Statenvoorstel vindt u hier: 20180627 Statenvoorstel Kaderbesluit Infrastructuur 2019 (7099) De Nota van Beantwoording Zienswijzen en ...

Read More »