Nieuws

Help! Wie heeft ons iets gevraagd?

Het college heeft zonder ook maar iemand te consulteren de volgende besluiten genomen, zie hierna onder 004 en 005. Het optuigen van het Nederlandse klimaatbeleid is wat Hart voor Bloemendaal betreft nu zeker niet aan de orde. Nederland zal de miljarden dringend nodig hebben om de lasten van de crisis die het gevolg is van Covid-19 nog enigszins het hoofd ...

Read More »

Hoe bezorg je een raadslid een strafblad?

Deze week stond in de Besluitenlijst dat het college een verzoek tot opheffing van de geheimhouding op twee e-mails uit 2014 heeft afgewezen (zie besluitenlijst hieronder 003). Waar gaat dit over en wat is het belang voor openbaar bestuur in Bloemendaal? Hierover schrijft raadslid Roos het volgende. Zoals u misschien weet ben ik betrokken in een strafproces dat inmiddels al ...

Read More »

Digitale raadsvergadering: hoe werkt dat?

Digitaal vergaderen, hoe doe je dat? Het lijkt simpel. Het is immers dagelijkse praktijk in de huidige crisis. Miljoenen mensen werken van huis uit en vergaderen via digitale kanalen. Het kan. Het werkt. Maar niet in de politiek. Dan is het een drama. Want het uitwisselen van politieke ideeën en standpunten, het elkaar bevragen en overtuigen is volstrekt onmogelijk. Juist ...

Read More »

‘De gemeente wil sterk zijn en blijven’…

Het college heeft ingezet op een ‘kerntakendiscussie’. Wat is het doel en wat vindt onze partij hiervan? Het antwoord van de gemeente: ‘Bloemendaal wil sterk zijn en blijven voor taken waar de gemeente de aangewezen partij is, andere (plus) taken worden anders georganiseerd of afgebouwd’. Sterk zijn en blijven. Dat klinkt mooi. Maar wat moeten we hier nu precies onder ...

Read More »

Uitstel: spoedhuisvesting statushouders

Vandaag maakte het college bekend extra tijd nodig te hebben. In de raadsvergadering van 12 maart jl kreeg het college de opdracht van de raad te komen met een alternatief voorstel spoedhuisvesting statushouders. Er was vanuit de bevolking groot verzet gerezen tegen huisvesting van statushouders in flex-woningen (ook wel ‘containerwoningen’ genoemd welk begrip uiteraard een negatieve connotatie heeft maar volgens ...

Read More »

Strafproces Roos

Het strafproces van Roos dat op 27 en 31 maart zou worden vervolgd, gaat vanwege de Covid-19 crisis niet door. Wij berichten u hierover aangezien diverse belangstellenden zich afvroegen hoe de zitting op 27 maart jl was verlopen. Welnu: er was geen zitting. De vraag is wanneer het proces doorgaat. Daarop moeten wij het antwoord schuldig blijven. Zodra wij meer ...

Read More »

Breaking! Duinpolderweg gaat niet door

Wat geweldig: de Duinpolderweg is van de baan. Ons raadslid Roos begon, toen nog als niet politica, in februari 2011 actie te voeren tegen dit plan. Een snelweg van de A4 ten zuiden van Hoofddorp naar de N206 bij De Zilk. Dwars door de schitterende oude veenpolders van Hillegom, het bos van de Geestgronden tussen Hillegom en Bennebroek in gelegen. ...

Read More »

Noodpakket zelfstandig ondernemers/zzp-ers

Menig zelfstandig gevestigd ondernemer wordt door de corona crisis met financiële problemen geconfronteerd. Bij een aantal ondernemers is zelfs sprake van een 100% reductie van de omzet terwijl kosten door blijven lopen. De rijksoverheid heeft aanvullende maatregelen voorgesteld. Wat kunt u doen als zelfstandig ondernemer/zzp-er? U kunt bij de gemeente aankloppen voor steun. De steun wordt geboden in twee vormen. ...

Read More »

Verkoop van vastgoed

Laten we dit bericht beginnen met iedereen sterkte te wensen in deze moeilijke tijd. En vooral die mensen die ziek zijn. Ook hopen wij dat wie in het buitenland vastzit als gevolg van deze crisis, snel weer kan terugkeren naar Nederland. Om de gedachten te verzetten, hebben we onze aandacht gericht op de verkoop van vastgoed door de gemeente Bloemendaal. ...

Read More »