#hartvoorbloemendaal kijkt met trots terug op 2022. Onze partij haalde een prachtige verkiezingsuitslag dit jaar. We zijn met niets begonnen en na 8 jaar keihard werken voor onze inwoners zijn we nu de derde partij van Bloemendaal. De koers is ingezet en die willen we vasthouden. Want per slot van rekening zitten we in de gemeenteraad om voor onze inwoners op te komen.

Wat is op dit moment onze grootste zorg?

Dat zijn de financiën. De financiële huishouding van de gemeente Bloemendaal is ronduit slecht. Niet alleen wordt er veel te veel geld uitgegeven aan de eigen organisatie, ook worden er grote fouten gemaakt (zoals bijv de BTW-misser van € 970.000 BTW dit jaar). Daarnaast staat de ‘geldkraan’ wijd open als het gaat om bijv het vervangen van het complete wagenpark door elektrische voertuigen. Terwijl het bestaande wagenpark nog prima functioneerde. De burgemeester besteedt tonnen aan communicatie. Maar een participatietraject goed en zuiver inrichten, dat wil maar niet lukken (zoals bij herinrichting kruising Leidsevaart/Bekslaan en de ontwikkeling van Blekersveld). Geld uitgeven dat er niet is: de gemeente besteedt miljoenen aan investeringen in een sportcomplex in Vogelenzang (Vitaal Vogelenzang) maar het geld van de projectontwikkelaar is nog niet binnen. En het is voorlopig nog maar zeer de vraag of en wanneer het wel komt gezien de stikstofcrisis en de oplopende rente. Dit is de categorie: de huid verkopen voordat de beer is geschoten. En tenslotte valt ons op dat het college onder leiding van de VVD-er Nico Heijink (die met het gat in zijn hand) met regelmaat geheime deals sluit waarin hij niet te beroerd is flink in de buidel te tasten om problemen af te kopen. Met geld van de gemeenschap is alles te organiseren. Wij noemen als voorbeeld de Potgieterweg en de Katwijkse Bouwmaatschappij, maar ook de Slewe-deal die op verzoek van Heijink buiten de boeken moest blijven en waarvan de externe accountant niets afwist.

Wat moet de gemeente doen om te zorgen dat het financieel weer op orde raakt? Er zijn tal van afdelingen waar de gemeente op kan bezuinigen. Het probleem is dat er geen enkele drang wordt gevoeld om kostenbewust en efficiënter te gaan werken. De gemeenteraad zou veel kritischer moeten zijn. Wij blijven erop hameren dat de geldstroom niet oneindig is. En dat we onze inwoners niet kunnen opzadelen met steeds maar weer hogere lasten zoals een sterk gestegen OZB-aanslag. Maar zo lang het college van VVD/D66 en PvdA niet bereid is de hand in eigen boezem te steken en geen heil ziet in efficiënter en effectiever werken door de eigen ambtelijke organisatie, zo lang geheime deals mogelijk blijven, zo lang fouten worden goedgepraat, gebeurt er niets.

Wilt u ook verandering, een solide, betrouwbaar en kostenbewust bestuur? Kies HartvoorBloemendaal. Kies voor open en eerlijk!

Wij van Hart voor Bloemendaal wensen u en uw dierbaren een gezond en gelukkig 2023!

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: