Wist u dat de gemeente een nieuwe Winkeltijdenverordening heeft aangenomen in juni 2022?

Volgens deze Verordening kan het college van B & W ontheffing verlenen van het verbod om te laden en lossen op zon- en feestdagen. Wij dienden een amendement in omdat wij het niet terecht vinden dat de gemeente geen participatie heeft toegepast. Natuurlijk snappen wij dat supermarkten heel graag willen kunnen laden en lossen ook op zon- en feestdagen. Maar het is net zo goed belangrijk dat omwonenden hierin worden gekend en dat zij ook de gelegenheid krijgen om hun bezwaren kenbaar te maken vóórdat het college de ontheffing verleent. Bovendien vinden wij dat er ook wel rekening gehouden mag worden met de kwaliteit van de leefomgeving. U zit er vermoedelijk niet op te wachten dat de supermarkt op zondag wordt bevoorraad als u nog ligt te slapen. Het is gewoon prettig als het ook een keer rustig is.

Hoe dan ook wilden wij met ons amendement bereiken dat direct omwonenden gehoord worden en dat er naar hun zorgen en ideeën wordt geluisterd. En dat de gemeente geen vergunning afgeeft zonder dat er van tevoren met inspraak van de buurt een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden. Wij hebben gehoord dat de AH in Bloemendaal-Dorp wordt vernieuwd. De toegangswegen zijn smal. Voor omwonenden verandert er straks veel als het bouwplan wordt gerealiseerd. Nog meer druk op de omgeving is niet wenselijk. Laten we samen met u kijken wat eraan te doen valt zodat uw woonomgeving er niet onder lijdt. Hart voor Bloemendaal staat voor u klaar.

Hier ziet u wat onze fractievoorzitter tijdens de raadsvergadering hierover vertelde. Ons amendement is gelukkig unaniem aangenomen en met dat resultaat zijn we dik tevreden. Wij hopen u ook.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: