Op zaterdag 10 september 2022 hebben wij kennis gemaakt met nieuwe inwoners van onze
gemeente in de Burgerzaal van het gemeentehuis van Bloemendaal. Het was een levendige
bijeenkomst waarin allerlei organisaties zichzelf presenteerden aan de inwoners. Ook de politieke
partijen hielden een korte toespraak. Wij hebben veel inwoners gesproken. Het is belangrijk om
ideeën en kennis op te doen over buurtverenigingen, het begeleiden van mensen met een
verstandelijke beperking, onderhoud van openbaar groen, veiligheid in het verkeer en nog veel meer
onderwerpen.

Fractie HvB

Fractie Hart voor Bloemendaal

Hart voor Bloemendaal heeft hart voor lokale belangen. Wij zijn de grootste lokale partij van de gemeente en hebben een prachtige overwinning geboekt bij de verkiezingen van maart 2022. Onze partij is de derde partij van Bloemendaal. Wij hebben onze winst te danken aan het feit dat wij in gesprek gaan met inwoners en goed luisteren naar wat er leeft in de samenleving. Wij zetten ons oprecht in voor de mensen. Als u ergens over inzit, of vragen heeft, als iets niet goed gaat in politiek of bestuurlijk opzicht, laat u het dan aan ons weten. Wij komen naar u toe!

Hart voor Bloemendaal maakt werk van lokale politiek.

Dit filmpje is opgenomen in het gemeentehuis op 10 september 2022.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: