Op 12 september 2022 sprak onze fractievoorzitter Marielys Roos in bij de provincie Noord-Holland. Wij vinden het belangrijk dat de provincie niet wacht met het nemen van maatregelen om deze dodelijke N-weg veiliger te maken.

Hart voor Bloemendaal pleit voor een veiliger Zeeweg. Veel leed kan worden voorkomen als er nu alvast maatregelen worden genomen. Wat zien wij als kortetermijnoplossingen?

Fietspaden eenrichtingsverkeer maken

Dus het noordelijke fietspad naar zee toe en het zuidelijke fietspad naar Overveen. Dit voorstel is door vele burgers en organisaties al ingebracht en kost relatief (alleen borden) weinig om te realiseren.

De middenberm ophogen met zand en dan vooral in de bochten

In 1987 is dit deels gebeurd, maar het is toen niet afgemaakt. Wij zeggen: hiermee kun je grote winst boeken. Want je bereikt hiermee hetzelfde als met een vangrail in een middenberm. De heer Schuijt, heeft dit in zijn notities aan u ook bepleit (staan op uw site) en wij ondersteunen dit. Als medewerker van de politie Bloemendaal was hij destijds daar zijdelings bij betrokken. Voordelen van het ophogen van de middenberm met zand: automobilisten en andere gemotoriseerd verkeer komen niet op de andere rijbaan in tegengestelde richting terecht, verkeer wordt niet verblind door tegenliggers, en er is minder kans dat verkeersdeelnemers in of tegen een boom rijden. De uitstraling blijft natuurlijk. De Zeeweg ligt tenslotte in een duingebied. En het heeft geen nadelige invloed op het groot onderhoud van 2028, daar de middenberm blijft bestaan.

Visuele versmalling van het wegdek: bij bochten en bij oversteekplaatsen

Een goed ontwerp en juiste vormgeving van de weg, de kruispunten, rotondes en andere infrastructuur is belangrijk voor het gedrag en gebruik dat ervan gemaakt wordt. Weggebruikers moeten uit het ontwerp kunnen zien en herkennen welk gedrag van hen wordt verwacht, welk gedrag anderen zullen vertonen, met welke snelheid ze mogen rijden en welke gevaarlijke situaties zij kunnen verwachten. Dit is geen kostbare ingreep. (voorbeeld: de Bennebroekerweg in Hoofddorp vanaf Zwaanshoek gezien wanneer men over de brug rijdt die over de Driemerenweg gaat). De optische versmalling door horizontale strepen op het wegdek zorgen voor het verlagen van de snelheid.

Led lichten ter hoogte van de oversteekplaatsen.

Dus daar waar voetgangers en fietsers oversteken.

Wij hopen natuurlijk dat de provincie aan de slag gaat met de Zeeweg. De gemeente Bloemendaal geeft ruim €2 miljoen uit aan de kop van de Zeeweg. Wij vinden dat de gemeente samen moet optrekken met de provincie NH. Zodat we later niet hoeven te zeggen dat er van alles is gebeurd maar het resultaat alsnog onbevredigend is. Veiligheid in het verkeer is alles.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: