Er komen 350 luxe huisjes. Tja…hoe zou dat nu komen? Mogen we nog even in herinnering brengen dat: 

alle partijen met uitzondering van Hart voor Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal tegen de extreme verhoging van de toeristenbelasting stemden?

de campinghouder uit Vogelenzang niet werd gehoord? 

er helemaal niemand oog had voor de gewone man en vrouw met de kleine beurs die zijn aangewezen op de camping? 

En dan verbaasd zijn dat de tent wordt verkocht? Dat komt er nu van als je belasting extreem verhoogt.

Klik op de foto voor een vergroting:

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: