GBKZ geeft niet thuis

Een inwoner heeft onlangs van de rechtbank een schadevergoeding gekregen van afgerond € 4.000 (klik op de knop voor meer informatie). De gemeente moet dus ruim € 3.000 betalen omdat de procedure veel te lang heeft geduurd. De gemeentelijke belastingdienst GBKZ heeft er dus te lang over gedaan.

Zonde van uw belastinggeld.

Wij krijgen regelmatig klachten van inwoners die vinden dat de GBKZ onbereikbaar is voor overleg over aanslagen. Zo werd inwoners het afgelopen voorjaar (nadat de aanslagen OZB op de deurmat waren gevallen) aangeraden om niet meteen bezwaar in te dienen als ze het niet eens waren met de aanslag. Nee, ze konden beter eerst bellen met GBKZ om hun standpunt toe te lichten. Overleg zou een hoop procedureel gedoe en hoge kosten voorkomen. Inwoners die ons benaderden vertelden dat ze belden met GBKZ als ze meenden dat er een fout in de aanslag stond. GBKZ toonde zich helaas absoluut niet bereid te luisteren en hield hardnekkig vast aan de aanslag.

Mensen zijn teleurgesteld en dat is te begrijpen. Ze hebben geen zin meer om te bellen want ze worden toch niet serieus genomen. De meesten laten het erbij zitten. Een enkeling gaat door, dient bezwaar in en gaat soms in hoger beroep. En dan gaat de gemeente weer klagen dat inwoners zo dol zijn op procederen en de organisatie daaronder lijdt en dat het veel te veel geld kost.

Dat laatste klopt. Procederen is erg duur, maar doe er dan ook wat aan gemeente Bloemendaal!

Hart voor Bloemendaal wil hierover een debat in de gemeenteraad. Wij willen weten hoe vaak het is voorgekomen dat GBKZ op basis van overleg aanslagen heeft aangepast het afgelopen jaar. Wij willen ook weten hoe vaak GBKZ procedeert en wat GBKZ doet om dat te voorkomen.

De schadevergoeding van € 4.000 is in ieder geval het gevolg van een weinig efficiënte werkwijze van GBKZ. Ziet de gemeente toe op een vlotte behandeling?

Overigens: saillant detail is dat wij begrepen dat het in de onderhavige procedure oa ging over een te late betaling van slechts € 68 door de gemeente waar de rechter toe had verplicht.

Wij zijn natuurlijk benieuwd of dit onderwerp op belangstelling kan rekenen van andere politieke partijen want wij willen dat er iets aan wordt gedaan.

 

Ons motto is: voorkom onnodige procedures omwille van hoge kosten en lever service aan onze inwoners.

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: