Hoge opkomst op 12 april jl in het gemeentehuis van Bloemendaal. Inwoners willen weten waar ze aan toe zijn.

De VVD-staatssecretaris Eric vd Burg heeft alle gemeenten in Nederland opgedragen om asielzoekers op te vangen. Asielzoekers worden nu dus over het hele land verspreid. De provincies hebben hierin een leidende rol. Binnen provincies worden afspraken gemaakt in de zgn. Veiligheidsregio’s. Bloemendaal werkt in de Veiligheidsregio Kennemerland samen met 8 andere gemeenten die ruim 2100 asielzoekers opvangen.

Voor Bloemendaal geldt dit jaar een aantal van 90 asielzoekers. Daarvoor heeft het college twee locaties aangewezen aan het COA: Westelijke Randweg 1 en Sparrenlaan 9a in de pastorie bij het monumentale kerkje in Aerdenhout waar 30 minderjarige asielzoekers worden ondergebracht.

De locatie in Aerdenhout en aan de Westelijke Randweg hebben voor ophef gezorgd. Mensen zijn ongerust. Ze maken zich bezorgd over veiligheid. Het college heeft die zorgen niet kunnen wegnemen. Vragen over zgn veiligelanders (bijv uit Marokko) zijn niet beantwoord en ook de burgemeester die over openbare orde en veiligheid gaat, verstrekte geen uitleg.

Intussen heeft buurgemeente Heemstede voor de opvang van 105 asielzoekers het bedrijventerrein aan de Leidsevaart gekozen. Dat is ver weg van het dorp Heemstede. Heemstede redeneert dat de asielzoekers voor boodschappen ed terecht kunnen in Bennebroek. Willen de asielzoekers evt. naar Haarlem, dan kunnen ze de bus pakken op de Rijksstraatweg (kruising Zwarteweg). Heemstede heeft dit kennelijk zo afgestemd met het college van Bloemendaal. 

Ongeveer 90% van de asielzoekers krijgt een verblijfsstatus. Zie overzicht hieronder. Nederland staat in de top 3 van landen waar asielzoekers de meeste kans van slagen hebben. Dat betekent een structurele instroom in Bloemendaal van asielzoekers. Op den duur komt ook de familie naar Nederland en dat betekent honderden huizen die gebouwd zullen moeten worden in onze gemeente alleen al omdat uiteindelijk sprake zal moeten zijn van permanente huisvesting.

Onze bezwaren tegen de huidige werkwijze zijn talrijk. Om te beginnen vinden wij het ongewenst dat opvang van asielzoekers van wie dus nog niet vaststaat of zij hier mogen blijven, plaatsvindt in woonwijken. Maar we zijn ook tegen opvang op industrieterreinen of bij benzinestations ed. Daarnaast weten we dat het merendeel van deze mensen ook bij voorrang woonruimte toegewezen krijgt. Onze eigen woningzoekenden staan gemiddeld 10 jaar op een wachtlijst en soms nog langer. Jongeren blijven noodgedwongen bij hun ouders wonen. Deze jongeren kunnen hun leven niet opbouwen. Zij worden niet gezien. Daar maken wij ons erg bezorgd over. De voorrangsregeling werkt discriminerend en dat zet kwaad bloed bij veel mensen. Verder vinden wij dat de instroom moet stoppen. Nederland kan dit niet meer aan. Er is te veel druk ontstaan. Asielzoekers hebben meer behoeften dan alleen een dak boven het hoofd. Kinderen moeten naar school, zorg moet worden verleend, begeleiding is nodig enz. enz. Er zijn onvoldoende voorzieningen. Het systeem implodeert. Dit nog afgezien van culturele verschillen en het effect daarvan op sociale samenhang en solidariteit. We moeten een pas op de plaats maken door de grenzen te sluiten al is dat maar voorlopig. We moeten eerst ons eigen huis op orde hebben. De regering heeft de taak te zorgen voor de eigen bevolking. Wat ons betreft loopt de situatie nu gierend uit de hand.

Daarnaast vinden wij dat de VVD een heel vreemde tactiek hanteert van spreiding over Nederland. Want elke gemeente krijgt asielzoekers toegewezen gebaseerd op het inwoneraantal. Waarom is niet gekeken naar gemeenten die beschikken over leegstaande gebouwen en/of woningen? Waarom worden de asielzoekers juist in de drukke Randstad opgevangen terwijl daar al zeer weinig woonruimte is voor de huidige bevolking? Hoeveel mensen kan Nederland nog opvangen? Wanneer is het genoeg?

Vanuit Den Haag volgt geen enkel beleid. Het is pure chaos. De regering is het overzicht kwijt. Niemand die het land nog bestuurt. Wij zijn hierover extreem bezorgd. Wat ons betreft moet het college van Bloemendaal aan de eigen VVD-staatssecretaris zeggen dat er geen opvang van asielzoekers kan plaatsvinden. Bloemendaal geeft momenteel €7.000.000 uit om Oldenhove in te zetten voor huisvesting van statushouders. Daarmee heeft Bloemendaal een aanzienlijke bijdrage geleverd. Dat heeft Bloemendaal gedaan om het COA uit de buurt van Bloemendaal te houden. En nu komt het COA alsnog naar Bloemendaal voor asielzoekers. Het COA moet de eigen broek ophouden en de regering mag de asielcrisis niet over de schutting van de gemeenten kieperen. Dat is onze overtuiging.

De regering zal zelf daadkracht moeten tonen. De landelijke partijen: VVD, D66, GroenLinks, PvdA en CDA zijn aan zet. En ga aub niet beweren dat de grenzen niet dichtkunnen. Toen COVID uitbrak was de grens met België langere tijd dicht. Dat was toen in een handomdraai geregeld. Het heronderhandelen van verdragen kan altijd. Bovendien wordt de Dublin Verordening niet nageleefd. Algerije wordt door Den Haag als een onveilig land aangemerkt, wat het niet is. Zo kunnen we nog een tijd doorgaan over wat er allemaal niet klopt aan het asielbeleid in Nederland. Wij zijn er klaar mee.

Het is de hoogste tijd voor een andere koers.

Wij willen sowieso niet dat asielzoekers worden opgevangen op terreinen waar woningbouw plaats zal vinden. Dus zeker niet op Park Vogelenzang in Bennebroek en ook niet op Dennenheuvel in Bloemendaal. Dit willen we hier benadrukken omdat we eerder hebben gezien dat de neiging bestaat uit te wijken naar deze terreinen. Dat mag nooit gebeuren want dan zijn we nog veel verder van huis.

Dit is ons kader en dat heeft onze partij zo uiteengezet in de raadsvergadering. Wij raden alle inwoners die op de landelijke partijen hebben gestemd en die boos zijn omdat opvang in hun woonomgeving plaatsvindt, aan om zich te wenden tot deze partijen. Want deze crisis is door Den Haag veroorzaakt en dat moet daar worden opgelost.

U kunt de namen en contactgegevens vinden op de website van de gemeenteraad van Bloemendaal: www.gemeenteraad.bloemendaal.nl

Marielys Roos

Fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal

Laatste nieuws: