Fractie (na opsplitsing)

De fractievoorzitter is Marielys Roos. Hart voor Bloemendaal heeft op dit moment 1 zetel in de gemeenteraad van Bloemendaal. Roos heeft in de periode 2014-2018 als eenmansfractie gewerkt in de raad. Daarbij kreeg zij gelukkig veel steun van Eric Geels, de voorzitter van de partij. Na de verkiezingen van maart 2018 deed zij het werk samen met Rob Slewe (raadslid) en Christa Faas (schaduw raadslid). Door de verwoede aanvallen van burgemeester Roest op de fractie van Hart, is op 1 februari jl besloten de fractie op te splitsen. Slewe gaat door als zelfstandige fractie. Faas gaf zelf aan graag met Slewe mee te willen.

Dit besluit is direct het gevolg van de stelling van Roest dat meningen of uitingen van een individueel raadslid, of die nu privé worden gedaan of niet, de meningen en uitingen zijn van het collectief. Van de fractie welteverstaan. Integriteitsmeldingen die zijn ingediend door Slewe tegen ambtenaren, zijn meldingen die gedaan zijn door het collectief. Dat is natuurlijk kletskoek. In dit land gelden andere spelregels meneer Roest. Ieder raadslid is gekozen zonder last. En ieder mens heeft in dit land recht op vrijheid van meningsuiting.

Indien meldingen van integriteitsschendingen worden gedaan, dan horen die niet op de plank te blijven liggen maar onderzocht te worden. In plaats van professioneel met meldingen om te gaan en ze te laten onderzoeken door een externe partij, gebeurt er in Bloemendaal helemaal niets en richt Roest de pijlen op Hart.  Roest heeft in januari 2020 aan de raad gevraagd om Hart uit te sluiten en te isoleren.

Nu zijn er dus twee fracties zodat de heer Roest voortaan geen collectief meer kan aanspreken maar het individu, het raadslid zelf. Dat houdt de zaak zuiver en netjes en overzichtelijk.

Gaat deze splitsing dan niet ten koste van het voeren van oppositie?

Wat Hart betreft absoluut niet. Want het doel was niet de oppositie te verzwakken maar juist te versterken en ervoor te zorgen dat wij door toedoen van burgemeester Roest elkaar moesten gaan controleren op politiek correct gedrag. Een gruwel voor de democratie!

Een ander aspect dat speelde bij de splitsing is dat de beide heren Slewe (Rob Slewe en zijn broer) in een mediation traject zijn beland met de gemeente Bloemendaal op verzoek van de rechtbank Haarlem. Een uitermate verstandig verzoek, want het wordt hoog tijd dat de lucht wordt geklaard. Hart hoopt echt van ganser harte dat het mediation traject succesvol wordt afgerond in 2020, zowel voor de gemeente als voor de beide Slewes en hun gezinnen.

Maar mediation betekent wel een andere positie voor Rob Slewe als raadslid. Het belang van Slewe in het mediation traject is uiteraard, en dat is volkomen legitiem, een privé belang. Slewe heeft ook een schadeclaim aangekondigd bij de gemeente. Dat maakt het lastig functioneren in een fractie in de gemeenteraad. Politieke en algemene belangen die mogelijkerwijs kunnen conflicteren met het eigen belang, zijn een heikel punt op de politieke agenda. Dus zeker ook in dat opzicht is een splitsing verstandig, vooral ook aangezien Hart integriteit hoog op de prioriteitenlijst heeft staan.  Een ‘conflict of interest’ zal te allen tijde moeten worden voorkomen.

Raadslid:

Marielys Roos (Bennebroek), geboren 1960,

Achtergrond: zelfstandig gevestigd fiscaal jurist