Steun Hart voor Bloemendaal

Hart voor Bloemendaal is een onafhankelijke lokale politieke partij. Hierdoor kunnen we inwoners uit gemeente Bloemendaal, een stem geven.

Landelijke partijen kunnen terugvallen op een enorme subsidiepot. Helaas is dat voor lokale partijen uitgesloten. De landelijke partijen willen het geld dat zij krijgen, niet delen met lokale partijen. Dat is bijzonder oneerlijk. Lokale partijen zijn goed voor 1/3e van de stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen. Wij vinden dat lokale partijen worden achtergesteld bij landelijke partijen. Bovendien is het zo dat van de 350 gemeenten slechts een enkele gemeente een burgemeester heeft van een lokale partij. Dat is ook belachelijk onrechtvaardig. Zo lang wij niet als gelijke worden behandeld, moeten we een beroep doen op uw financiële steun. Verkiezingen komen er al weer aan: in maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 

Ons rekeningnummer is: NL44 ABNA 0570 5243 77 t.n.v. Hart voor Bloemendaal.

Wij zijn wettelijk verplicht giften van bedrijven boven de € 4.500, – openbaar te maken in de financiële verantwoording van de Vereniging Hart voor Bloemendaal. Aan donaties aan Hart voor Bloemendaal kan geen enkel recht worden ontleend.

Hartelijk dank voor uw steun.