Zo dus!

Verkiezingen 2021. Hoe moeten we de uitslag interpreteren? We hebben de stemmen die in Bloemendaal zijn uitgebracht vergeleken met de landelijke stemmen. En vertaald naar de 19 raadszetels in de gemeente. Bovendien hebben we de uitslag vergeleken met die van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Over precies een jaar zijn er namelijk weer gemeenteraadsverkiezingen. Natuurlijk kunnen we de resultaten niet 1 op 1 vergelijken. Veel landelijke partijen zijn niet vertegenwoordigd in Bloemendaal. Bovendien kan er in een jaar een heleboel gebeuren. Toch lijkt het ons interessant de voorlopige conclusie met de nodige voorbehouden uiteraard, met u te delen.

Wat zien we? Landelijk krijgt de VVD 35 zetels, in Bloemendaal zou dat 48 zetels zijn. D66 krijgt landelijk 23 zetels, maar in Bloemendaal is dat beduidend meer: 36. Maw: 56% van de kiezers stemt in Bloemendaal op VVD/D66. Hoewel in diverse media te lezen valt dat de VVD het in de villadorpen moet doen met een verlies, zien wij dat het blok VVD/D66 samen goed is voor een stevige winst. We zien ook dat het verschil tussen VVD en D66 verwatert. Beide partijen verschillen inhoudelijk niet wezenlijk van elkaar. Althans: als er verschillen zijn, dan slechts in de marge en de kiezers in Bloemendaal hebben dat ook zo gehonoreerd.

Echt links doet het in Bloemendaal slecht. De combinatie PvdA/GroenLinks die in Bloemendaal al sinds enige tijd gezamenlijk optrekt, is goed voor 8,6%. Vertaald in raadszetels betekent dit 2 zetels van de 19. Je zou wel kunnen zeggen dat links is weggevaagd in Bloemendaal. Het CDA haalt in zijn eentje ook slechts 8,6% maar heeft een hogere marktwaarde. Het CDA is een gewilde aanvulling op elke coalitie. De gemeente schuift als geheel dus een kleine stap op naar het midden, want D66 bevindt zich ter linker zijde van het midden en het is maar de vraag of daar het komende jaar iets aan gaat veranderen. Wat resteert zijn 5 zetels die toekomen aan lokaal. Dit betekent dat de lokale partijen tezamen zo’n 25% van de stemmen in de wacht kunnen slepen. Alles zal afhangen van de profilering van de lokale partijen het komende jaar.

Hart voor Bloemendaal zet zich in op profilering van de leider en oprichter van de partij, Marielys Roos.

Onze kleur is Groen en Rechts van het midden: degelijke financiĆ«n, geen geld meer naar megalomane hobby’s als de Metropoolregio Amsterdam, transparant bestuur, geen voorrang op de woningmarkt voor statushouders en behoud van het cultureel en historisch erfgoed, zeer sterk gekant tegen vernietiging van bossen, kappen van bommen t.b.v. houtachtige biomassa, bescherming en versterking van de natuur, tegen dierenleed, beter OV en een goede dienstverlening voor onze inwoners, geen verhoging van de belasting als de onderbouwing ontbreekt, zorg voor goede zorg, inclusief de jeugdzorg. Want er zijn veel jongeren in Bloemendaal die ondersteund moeten worden. Het geestelijk welzijn van de jeugd is voor ons een belangrijk punt. Tenslotte willen we wel woningen bouwen, maar niet ten koste van groen. Beton en steen in de dorpskernen moeten niet ten koste gaan van het dorpse karakter en van de sociale samenhang. Ruimtelijke kwaliteit staat bij ons voorop. Boven alles is het van belang dat we de inwoners naar hun mening vragen en ze betrekken bij het bestuur. Zij kennen hun leefomgeving het beste. Bovendien is er veel kennis onder onze bevolking. Maak gebruik van die kennis en zorg dat ze zeggenschap hebben over hun eigen wijk, buurt en dorp.

En hoe vertaalt onze fractievoorzitter Marielys Roos de uitslag op 18 maart toen de stemmen waren geteld?

‘Zo dus! Mevrouw Kaag en haar D66 vieren de overwinning. Wat een opmerkelijke uitslag. Hoge opkomst, veel nieuwe partijen, links heeft nog niet eerder zo verloren dat je bijna met de collectebus zou rondgaan. Het Pieter Omtzicht en Renske Leijten effect heeft zich niet vertaald in winst. En dat is niet alleen verbazingwekkend, het is ook teleurstellend als je zo hard werkt voor het enige juiste: rechtvaardig en transparant bestuur. De kiezer heeft er geen waardering voor. Aan de andere kant van het spectrum staat het rechtse segment. En daar heeft zich ook een grote verschuiving voorgedaan. Niet eerder heeft de flank op rechts zo overtuigend gewonnen. De verbazingwekkende comeback van Forum, de entree van JA21 zijn een bewijs hoe snel het kan gaan. En VOLT. Die campagne heb ik helemaal gemist maar dat ligt aan mij. Toen ik de diverse stemwijzers invulde kwam ik oa uit bij Jezus Leeft en SGP. Maar Jezus heeft het niet gered en dat was reden voor onze oudste zoon om me gisteravond te condoleren. Een ding is zeker, burgemeester Roest zal zo trots als een pauw paraderen door zijn gemeentehuis. En daar heeft hij alle reden toe want wat D66 heeft gepresteerd is knap. Media aandacht bepaalt dus voor een belangrijk deel de uitslag van verkiezingen en daarnaast het charisma van de leider. Mensen kiezen voor een persoon. Al met al verandert er niets natuurlijk. De coalitie gaat onverminderd door. Inclusief klimaatwaanzin, biomassa en onvrijheid, hogere belastingen en massa immigratie.’