Zitting wrakingskamer in strafproces Roos

Raadslid Roos van de fractie Hart voor Bloemendaal wordt strafrechtelijk vervolgd omdat zij de geheimhouding zou hebben geschonden, wat zij gemotiveerd en stellig ontkent. De verdediging heeft voor de zitting bij het hof nieuwe stukken ingebracht en opnieuw verzoeken ingediend tot het horen van getuigen. Het hof heeft in regie alle verzoeken afgewezen. De verdediging heeft vervolgens medegedeeld dat zij de wraking van drie raadsheren verzoekt waarbij is uitgesproken dat het hof de schijn van vooringenomenheid heeft gewekt. Ter zitting zijn gronden voor wraking benoemd. Een uitgebreide motivering aan de wrakingskamer volgt.

Op 23 november 2018 zal het verzoek tot wraking worden behandeld ter zitting van de wrakingskamer van het gerechtshof Den Haag om 15.30 uur. De zitting vindt plaats in het gerechtsgebouw aan de Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag, kenmerk: AV-nummer: 001566-18. Wie belangstelling heeft is welkom. De zitting is openbaar. Een kort fragment van de wraking ziet u in het filmpje (grotendeels van RTV NH):

 

Gerechtshof in Den Haag, Prins Clauslaan 60