WOZ aanslag 2015: een aanslag op uw portemonnee?

De WOZ-aanslag hebt u al een paar weken in huis. Wij hebben geconstateerd dat de aanslag vies tegenvalt. Terwijl de gemeente ons in november vorig jaar nog voorrekende dat de waarde van de woningen in Bloemendaal gemiddeld genomen was gedaald met 5% en de aanslag per saldo niet meer zou moeten stijgen dan 2% op grond van de inflatiecorrectie, is dat allerminst de uitkomst die de nieuwste aanslag ons laat zien. Wat blijkt: de waardevermindering blijkt geen 5% te zijn maar minder, het tarief is hoger, de inflatiecorrectie bedraagt 2%. Per saldo betaalt u ┬ámeer dan vorig jaar. Wat dacht u van een verhoging van 5,25%? Wij vragen u: meldt het ons als u ook zo’n veel te hoge aanslag hebt ontvangen. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken en geeft u aan wanneer uw aanslag meer dan 2% hoger is dan vorig jaar. Wij kunnen als fractie niets doen om de aanslag 2015 te verminderen, maar we kunnen dit onderwerp wel op de agenda laten zetten. ┬áZiet u voor een behandeling van dit punt de bandopname, punt 10 en de stukken die wij hieronder publiceren.

https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-1/2014/11-december/20:00

 

OZB2015-2OZB2015