Woede om bomenkap in Natura 2000 gebied

In het nationaal park Zuid-Kennemerland is flink huisgehouden: 170 bomen zouden zijn gekapt of omgezaagd. Dat is gebeurd achter de Hoge Duin en Daalseweg in Bloemendaal. Vermoed wordt dat particulieren hebben huisgehouden. De beheerder PWN is ontzet over de ravage. De gedachte is dat bewoners het heft in eigen hand hebben genomen om vrij uitzicht te krijgen. Dit is ongehoord gedrag. PWN heeft aangifte gedaan. Het zal wel heel lastig zijn om hier de vinger achter te krijgen, want er heeft geen camera aan gestaan toen deze klus geklaard werd. We schreven eerder deze week een stukje over vandalisme in Bennebroek, maar dit mag rustig vandalisme in Bloemendaal genoemd worden. Wij zijn benieuwd of de gemeente maatregelen kan nemen, al was het maar om de inwoners te informeren over deze schandelijke praktijk. Daarnaast denken wij dat het goed zou zijn als de burgemeester met de bewoners langs de Hoge Duin en Daalseweg in gesprek gaat. Als het waar is wat er wordt beweerd, is dit niet voor het eerst dat dit gebeurt. Maar wat ons betreft moet het nu definitief over en uit zijn.

http://www.telegraaf.nl/tv/nieuws/ttvnieuws/24013870/__12_00_-_Woede_om_bomenkappers__.html

illegale kap in de duinen