Willekeur

Handhaving. De ene keer wel, maar de andere keer niet. Willekeur dus. Een voorbeeld: in augustus 2014 moest de eigenaar van Elswoutshoek met spoed terugkomen van vakantie. De burgemeester vond het nodig te gaan handhaven omdat er zogenaamd zand gestort zou zijn op Elswoutshoek ivm een ‘paardenbak’. De burgemeester dreigde zelfs dat als hij geen toegang tot het terrein zou krijgen, dit met behulp van de sterke arm zou worden gerealiseerd (art 5: 15 lid 2 Awb). Er was helemaal geen zand gestort, maar de vakantie was natuurlijk grondig verprutst. In de ‘snippergroen’ affaire die wij vandaag al behandelden op deze site, gaat het om een hekwerk dat illegaal is geplaatst en er bovendien al een hele poos staat zonder dat er ook maar iets wordt ondernomen door de gemeente. Een inwoner van Bennebroek plaatst een klein afdakje boven de grijze container op openbaar terrein en krijgt binnen een mum van tijd te horen dat alles moet worden afgebroken en zo niet, dan laat de gemeente dat doen op kosten van deze inwoner.

Waarom wordt er door de gemeente in het ene geval wel ingegrepen en in het andere niet? Gelijke gevallen verdienen gelijke behandeling, maar tegelijkertijd is misbruik van macht uit den boze. Dus niet dreigen met de sterke arm en inwoners daarmee de stuipen op het lijf jagen. Bestuur moet rechtvaardig, redelijk en proportioneel zijn.