Wilde plannen van de provincie

Wie de omgeving #Vogelenzang kent, zal ongetwijfeld vaker de prachtige wandeling hebben gemaakt over het #Kerkepad richting de kerktoren van Vogelenzang, dwars door het weiland, de schoenen nat van het hoge gras, de boerderijen, de bomen en knotwilgen, links en rechts slootjes, ganzen die in dit jaargetijde met veel kabaal overvliegen, koeien die rustig staan te grazen en op de achtergrond altijd het fraaie Huis te Vogelenzang. Hier ervaar je dat de tijd heeft stilgestaan. Prachtig oer-Hollands landschap dat wij voor geen goud kwijt willen. En toch dreigt dat te gebeuren. De provincie heeft wilde plannen. Het is de bedoeling de omgeving radicaal te veranderen. Het motto is: meer natuur door vernatting en weg met de agrarische bestemming.

Dit is een foto van M Roos: zoals het landschap nu is: mooi, eeuwenoud cultuurhistorisch erfgoed dat hoort bij Vogelenzang

Maar vertel ons eens, gemeente Bloemendaal, waarom zouden wij toestaan dat de provincie dit landschap dat zo onvoorstelbaar mooi is, wordt veranderd in een soort moeras? En de provincie heeft niet alleen het oog laten vallen op Vogelenzang. Nee, het gaat veel verder: een aanzienlijk gebied dat zich uitstrekt naar het noorden richting Aerdenhout. De provincie houdt niet van inspraak en heeft al verklaard dat wie niet mee wil werken, onteigend zal worden. Dat noemen wij dreigen en dat valt bij ons verkeerd. Inspraak is niet alleen nodig, het is vereist. Bovendien hoort de gemeenteraad zich hierover uit te spreken. Wij zijn weer eens hogelijk verbaasd dat de Provincie NH dit op eigen houtje aan het organiseren is. Waarom horen wij niets en wat doet het college van burgemeester en wethouders?

Hart voor Bloemendaal wil dat het gemeentebestuur zich verzet. De Provincie NH moet stoppen. Meer natuur hier is helemaal niet nodig en zelfs ongewenst. Want dit bijzondere landschap maakt deel uit van ons cultureel erfgoed. Dit landschap bestaat al eeuwenlang en dat moeten we niet gaan verprutsen. Wellicht kan de Provincie NH samen met de Provincie ZH kijken naar de polders in Hillegom en zorgen dat de natuur daar meer kansen krijgt. Er dreigen daar allerlei ontwikkelingen die de polders aantasten en die zorgen voor verrommeling. Het ene na het andere bedrijventerrein wordt uit de grond gestampt. Dat gaat helemaal de verkeerde kant op en de natuur delft het onderspit. We spreken dan over de polders tussen Bennebroek en Hillegom. Maar ook in de Haarlemmermeer, aan de overkant van de Ringvaart liggen kansen voor het oprapen voor de natuurliefhebbers en ecologen van de Provincie NH.

De provincie NH heeft dus blijkbaar de intentie om agrarische gronden om te toveren naar natuur. Wij vinden dat het begrip natuur een wel tamelijk eenzijdige benadering krijgt. In deze omgeving is namelijk helemaal geen sprake van intensieve veeteelt of intensief agrarisch gebruik van de gronden. Integendeel. Het stuit ons tegen de borst dat alles wat ook maar enigszins onder de noemer ‘agrarisch’ valt, met de grond gelijk wordt gemaakt. Het is alsof er een vloek rust op agrarisch gebruik en dat vinden wij veel en veel te ver gaan. Dit landschap past bij Vogelenzang en het past bij de gemeente Bloemendaal. Wij zullen zeker niet toestaan dat de provincie daar zo maar verandering in brengt en onteigening tegen de wil van de eigenaren en de pachters gaat wat ons betreft dan ook zeer zeker niet door!

Hieronder een pamflet van enkele betrokkenen: