Wie staan er nog meer op de kandidatenlijst? #GR22

U heeft al kennis kunnen maken met enkele kandidaten op onze lijst. In dit bericht willen wij u wijzen op twee andere kandidaten die ook op de lijst staan. Twee vrouwen op wie wij bijzonder trots zijn om meerdere redenen. Marsil en Joanna zijn vrouwen met moed. Zij zijn beiden naar Nederland gevlucht onder zeer moeilijke omstandigheden. Beiden hebben zijn zij succesvol geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Beiden zijn intelligente vrouwen met een positieve instelling en volhardend. Zowel Marsil als Joanna wil een bijdrage leveren zodat Bloemendaal goed bestuurd wordt. In de basis gaat het altijd over rechtvaardig bestuur. Dat is de kern waar alles op drijft. Zij weten als geen ander wat rechtvaardigheid inhoudt en wat het is om je thuisland te moeten verlaten.

Hier ziet u Marsil Driessen Dawoud. Marsil is afkomstig uit Syrië en woont al geruime tijd in Nederland. Ze is getrouwd en heeft vijf prachtige kinderen. Ze woont in Bennebroek. Marsil is in het dagelijks leven tolk (Arabisch). Het is voor ons ongelooflijk belangrijk dat we met Marsil een ambitieuze vrouw op de lijst hebben staan die bovendien rechtstreeks ervaring heeft met andere culturen en weet wat het betekent om je te vestigen in een land dat van origine niet je thuisland is. Marsil is een vrouw met een groot hart. Ze kijkt over grenzen heen en heeft een open blik op de wereld.

Datzelfde kunnen wij zeggen van de volgende kandidate. Joanna Bilska is een wijze vrouw. Zij is sinds 1969 in Nederland woonachtig, nadat zij met haar echtgenoot uit Polen was gevlucht. Joanna is nu gepensioneerd en wonend in Bennebroek, na een lange carrière als toneelregisseuse en dramaturge alsook vertaalster. Joanna vertaalde o.a. stukken uit het Russisch, Pools en Engels. Ook was zij docente Engels en dramaturgie. Zij heeft Engels en theaterwetenschappen gestudeerd in Polen. Joanna heeft bewust gekozen voor Bennebroek als haar thuis vanwege de rust en de groene leefomgeving. Zij wil voor onze fractie de zegsvrouw zijn voor senioren waarbij veiligheid, rust, stabiliteit, goede zorg en gezondheid voorop staan. Wij zijn trots iemand van haar kaliber op onze kandidatenlijst te presenteren.