Wethouder weet niet waar N207 ligt

Gisterenavond sprak de Groen Links wethouder M de Rooij in het Trefpunt in Bennebroek. De dorpsraad hield daar een ledenvergadering. De Duinpolderweg stond ook op de agenda. Diverse keren werd aan de wethouder gevraagd of de N207-N206 variant in beeld was bij de Stuurgroep. Immers, zo was het wel beloofd door de gedeputeerde van NH, mevrouw Post. Alle varianten, ook de meest zuidelijke zou worden onderzocht. Mede daarom was in de provincie ZH een motie aangenomen. Deze motie houdt in dat de N207-N206 variant uitdrukkelijk in het onderzoek moet worden betrokken. Maar we zien of lezen hierover niets en het overleg in de Stuurgroep is geheim. Wethouder De Rooij verklapte dat zij de stukken niet kende, de rapporten niet las. Tot overmaat van ramp zei ze ook nog: ‘ik weet niet waar die weg (=N207) ligt. Ik kom daar nooit.’ Als er iets is dat de gemoederen in de dorpskern Bennebroek bezig houdt, dan is het wel de Duinpolderweg. Het is uitermate teleurstellend dat deze wethouder niet weet waar ze het over heeft, maar in de Stuurgroep geacht wordt de belangen van de inwoners van Bloemendaal te vertegenwoordigen. Hoe kan deze wethouder dat doen, als ze niet eens over de vereiste basiskennis beschikt? Ook begon zij weer over de belangen van de Haarlemmermeer. Dat zal ons persoonlijk een zorg zijn. Zij is de wethouder van Bloemendaal, niet van de Haarlemmermeer.