Westelijke Randweg 1

Op 19 mei 2020 vergadert de commissie Samenleving opnieuw over de plannen van het college de achterstand in huisvesting van statushouders op te lossen door hoogbouw aan de Westelijke Randweg 1. Wij zijn tegen deze ontwikkeling omdat een goede ruimtelijke onderbouwing ontbreekt. Bovendien is geen sprake van draagvlak. In het raadsbesluit dat eerder werd aangenomen staat onder meer dat:

  1. nader zal worden onderzocht of op het perceel betaalbare woningen kunnen worden gerealiseerd. Het woningbouwprogramma moest voor 33% uit sociale huur bestaan en de rest van het programma uit een mix naar keuze van sociale, middel dure huur.
  2. van belang daarbij is dat de raad ook heeft geƫist dat specifiek gelet moest worden op bouwhoogte. De nieuwbouw diende te passen in de omgeving.
  3. er dienden maatregelen te worden genomen om gezondheid en milieutechnische problemen die spelen wegens de ligging tussen Randweg en spoor te ondervangen
  4. en de kaders waaraan de doelgroep moest voldoen en de wijze waarop dit zou worden vastgelegd dienden te worden voorgelegd aan de raad
  5. de participatie zou voldoen aan specifieke eisen en het verslag van participatie diende aan de raad te worden aangeboden
  6. meerder modellen en scenario’s zouden worden ontwikkeld en op basis daarvan zou de haalbaarheid worden besproken en afgewogen.

Aan deze voorwaarden is niet voldaan. Opeens is geen sprake van een mix aan bewoners maar alleen nog maar van jongeren en alleenstaande statushouders. Ook de combinatie van sociale huur en middel dure huur is uit beeld verdwenen. Hierover heeft geen participatie plaatsgevonden. De geplande bouw wordt hoger dan aanvankelijk met de raad besproken. Van een inpassing in de omgeving is geen sprake. Het bouwwerk torent letterlijk boven de buurt uit.

Resumerend: hier kunnen we zeker niet in meegaan en zullen ons uitspreken tegen de nieuwste plannen van het college.