‘We trekken dat na…’

De notaris heeft zich gemeld. Hij heeft blijkbaar uitgezocht dat er iets serieus mis is met het transport van de voormalige gymzaal in Bennebroek. U weet het: dit gebouw is voor EUR 20.000 verkocht door wethouder Heijink terwijl een naburig pand dat in veel mindere condititie is en minder grondoppervlak heeft voor ruim EUR 400.000 van de hand is gedaan enkele weken geleden. Zie foto

Wjj verzochten het college ons de brief van de notaris te tonen opdat wij kennis kunnen nemen van de inhoud. Natuurlijk hopen wij dat de notaris met een goed advies is gekomen. Het kan wat ons betreft niet bij een simpele mededeling blijven. Dit moet consequenties hebben, linksom of rechtsom.

Zonder tussenkomst van de juristen met een simpele druk op de knop kan de brief aan ons worden verzonden. Waarom wordt dit niet direct met de raad gedeeld?

De burgemeester verklaarde dat hij van de notaris begreep dat er enkele honderden meters meer zijn overgedragen en hij beloofde het te zullen ‘natrekken’.

Nu zijn we dus in afwachting wat dat natrekken betekent en vervolgens ook oplevert. Blijft het bij de simpele constatering dat deze deal toch in stand blijft? Of wordt dit rechtgetrokken en wordt de vastgoedtransactie ontbonden/teruggedraaid en wordt het object vervolgens tegen een marktconforme prijs verkocht?

Intussen heeft de inwoner die terzake deskundig is een nieuw filmpje gemaakt over dit onderwerp dat wij u niet willen onthouden. Wordt vervolgd.