Wat mag het kosten?

Overveen: de bewoners langs het spoor zijn de klos doordat het aantal treinen dat langs hun huis rijdt significant zal toenemen. Dat is vooral het gevolg van het voornemen van Amsterdam om meer toeristen naar het strand te krijgen. ZandvoortbeachforAmsterdam. Dat betekent opwaardering van het spoor en daarbij hebben de F1 races als katalysator gewerkt, zo bevestigde wethouder Wijkhuisen. Als er EUR 7 miljoen wordt geïnvesteerd in een hogere frequentie van het aantal treinen teneinde meer mensen naar Zandvoort te kunnen vervoeren, dan is het logisch en fatsoenlijk dat de bewoners een scherm krijgen om geluidsoverlast enigszins te compenseren. Zo’n scherm kost minimaal EUR 1 miljoen, rekende een van de omwonenden voor. Hij sprak hierover in tijdens de informatieavond een week geleden en bood zijn deskundigheid op dit specifieke gebied gratis aan de gemeente Bloemendaal aan. Maar of zo’n scherm er ook echt komt, is maar zeer de vraag. Wij vinden het onacceptabel dat de Overveners de klos zijn en vinden dus dat het scherm er hoe dan ook moet komen. Laat wethouder Wijkhuisen zijn creativiteit gebruiken en geld vragen aan het Rijk, de sponsoren, de regio en de MRA. Vooral de MRA zal over de brug moeten komen. Onze inwoners betalen, vermoedelijk zonder dat ze dat zelf weten, belasting aan de MRA. Wij vinden dat de democratische legitimiteit van de MRA ontbreekt. Er is geen mandaat van de kiezers en toch worden door en binnen de MRA besluiten genomen die een zeer grote impact hebben op onze gemeente en dus ook op onze inwoners. Hebben onze inwoners gekozen voor Amsterdambeach? Nee dus. Zonder mandaat geen zeggenschap is onze visie. Meer nieuws in: Overveen en spoorverzet: een interview

Bloemendaal is spoor bijster, aldus de ingezonden brief van een inwoner:

De begrotingsraad op 7 november 2019: de gemeente Bloemendaal geeft veel te veel geld uit. De schuldpositie loopt significant op. Wij maken ons daar grote zorgen over. Voor een beheergemeente zijn de overheadkosten stevig uit de hand gelopen. Bloemendaal heeft geen ingewikkelde sociale problematiek of probleemwijken, geen industrie, geen grote onveiligheid bijv als gevolg van drugsoverlast etc. Het is een rustige en fraaie gemeente, even afgezien van de toestanden die zich voordoen op bestuurlijk vlak. Desalniettemin gaat ongeveer 20% van de 50 miljoen EUR die in 2020 wordt uitgegeven op aan overheadkosten. In feite komt het hierop neer dat de eerste tien miljoen EUR al op is voordat er nog maar een vuilnisbak is geleegd of een wegdek geasfalteerd. De gemeente koestert ondanks geldgebrek gigantische ambities op het gebied van verduurzaming, oa van schoolgebouwen waarvan er in Bloemendaal naar verhouding een groot aantal staan. Die verduurzaming moet de komende jaren vele tientallen miljoenen EUR kosten. Dat is allemaal mooi en aardig maar het geld is op, geacht college. D66 is de grote trekker van de verduurzaming en dus zullen onze inwoners de kosten moeten ophoesten.

Los daarvan hebben wij grote vraagtekens bij de wijze waarop de klimaatdiscussie wordt gevoerd en twijfelen we zeer aan de plannen die ons nu worden opgedrongen. De gemeente heeft er verder een handje van gemakkelijk geld uit te geven. Bijna 800.000 EUR uitgeven aan een nieuw wagenpark omdat er duurzamere auto’s moeten komen is van de zotte. De locogemeentesecretaris heeft zelf toegegeven dat die voertuigen nog lang niet zijn afgeschreven. Wat ons betreft wordt dit geld in de zak gehouden en worden voertuigen pas vervangen als dat echt niet meer anders kan. Vorig jaar dienden wij een alternatieve begroting in maar aangezien geen enkel voorstel van onze kant het haalde, hebben wij daar dit jaar van afgezien. Zonder enige twijfel zal ook dit jaar de begroting weer worden aangenomen onder uitvoerige dankzeggingen van de VVD, D66, CDA en VDB.

Hoe staat het met het wegdek in Vogelenzang? Het resultaat na enkele maanden autoverkeer over de Vogelenzangseweg is hier te zien. Hoe bestaat het dat de gemeente Bloemendaal opdracht gaf tot deze wegmarkering. Is er dan nergens anders in Nederland ervaring opgedaan met deze oerlelijke gele wegvlakken? En gratis zal dit wel niet zijn aangebracht.

Inspreekrecht: wij hebben onlangs voor de 7e keer onze motie ingediend tot het weer invoeren van het inspreekrecht voor de inwoners in de commissievergaderingen. Voor de 7e keer is deze volstrekt zinnige en sympathieke motie afgewezen. Want, zoals het vroeger ging met insprekers, werkte het niet, aldus de meerderheid in de raad. Wat er dan precies niet werkte, wordt er niet bij verteld, maar duidelijk is wel dat de raad insprekers maar vervelend vindt. Te moeten luisteren naar de eigen inwoners die een probleem willen aankaarten of een voorstel willen doen hoe bepaalde zaken beter kunnen worden georganiseerd, dat willen de meeste raadsleden niet. Stel je voor dat je luistert en kijkt of de gemeente het beter kan doen. Nee zeg, dat is te veel gevraagd. Wij zullen deze motie blijven indienen, elke raadsvergadering opnieuw. Dit uiteraard tot grote ergernis van de tegenstanders in de raad.