Wat bedoelt de wethouder met ‘een strategie’?

Een vervolg op het drama Elswoutshoek dat de gemoederen blijft bezighouden. De wethouder RO, Marjolein de Rooij, heeft afgelopen donderdagavond verklaard dat zij heeft moeten constateren dat in het dossier Elswoutshoek de inhoud ondergeschikt is geraakt aan het proces. Zij zegt dat er sprake is van ‘een strategie om dingen inhoudelijk voor elkaar te krijgen’. Onze vragen aan deze wethouder zijn onder meer: U verklaarde dat u had ontdekt dat de inhoud ondergeschikt was geraakt aan het proces. Er was sprake van een strategie van de heren Slewe om dingen voor elkaar te krijgen. Waaruit blijkt dat sprake is van een strategie en kunt u ook aangeven wat het precies is dat de heren Slewe voor elkaar gekregen hebben, wat zij zonder deze ‘strategie’ niet voor elkaar gekregen zouden hebben? In aanvulling hierop: Is in uw optiek bijv sprake van een strategie wanneer een inwoner een klacht indient omdat hij zijn dak niet mag of kan repareren en als gevolg hiervan het regenwater de parketvloer op de begane grond blank zet? Het is zomaar een vraag die bij ons opkomt, omdat ons nog levendig de filmbeelden voor ogen staan van een verruïneerde parketvloer.  Wij verwijzen naar het filmpje: parketvloer en naar de vergadering, punt 16: https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen/2014/11-september/20:00