Waarom splitsing van zeer grote villa’s een goed idee is

Hart voor Bloemendaal pleit al jaren voor verruiming van de splitsingsmogelijkheden van zeer grote villa’s en landhuizen in Bloemendaal. We dienden al diverse keren moties in over dit onderwerp en afgelopen zomer (2021) ook een initiatiefvoorstel dat het toen nét niet haalde omdat D66 dat niet wilde. Nu lijkt de tijd rijp voor verandering. Samen met o.a. GroenLinks dienen wij een initiatiefvoorstel in. Meer uitleg in een filmpje vindt u op:

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/294552/gaat-karakter-villawijken-verloren-door-woningen-te-splitsen-niet-zo-bang-voor

Wij lichten ons pleidooi als volgt toe:

  • Op de eerste plaats is het belangrijk voor het behoud van het cultureel historisch erfgoed dat grote villa’s en landhuizen bewoond blijven. Leegstand betekent achteruitgang en soms zelfs teloorgang door brand en zelfs door sloop (zie foto hieronder) zoals we in het verleden enkele malen hebben gezien in Bloemendaal. De historische villa’s zijn beeldbepalend voor Bloemendaal, maar vanwege het grote woonoppervlak en inhoud zijn ze niet erg in trek. Slechts een enkeling kan zich zo’n enorm huis veroorloven. En diegenen die het wel kunnen betalen, hebben daar niet altijd zin in. Want het onderhoud is zeer begrotelijk en het is niet plezierig daar veel tijd en energie in te steken. Door te splitsen ontstaan meerdere woningen en krijgen grote panden een tweede leven. En dat betekent voor ons: behoud en bescherming en revitalisering.
  • Appartementen zijn bovendien in trek vanwege het gemak. Langer thuis wonen wordt door veel senioren gezien als ‘we blijven zitten waar we nu wonen’. Toch is dat niet altijd de meest geschikte manier om oud te worden. Een woning met enkele verdiepingen en een trappenhuis is voor veel senioren op de lange duur niet comfortabel. Daarentegen is een appartement, alles gelijkvloers en niet te groot, wel degelijk aantrekkelijk en bovendien veilig om rustig oud in te worden. En waar kan dat beter dan in de eigen woonomgeving. Dus meer doorstroming van senioren in onze gemeente is de tweede reden.
  • Een derde reden is dat doorstroming betekent dat meer woningen in Bloemendaal vrijkomen die weer bewoond kunnen worden door bijv. jonge gezinnen. Het splitsen van villa’s doet dus iets voor zowel ouderen die in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen als voor jonge gezinnen die op zoek zijn naar een woning in onze fraaie gemeente.
  • Dat laatste vinden wij belangrijk: veel jongeren trekken weg uit Bloemendaal omdat er geen woningen vrijkomen. Ouderen blijven veelal in hun grote huizen wonen. Door horizontale splitsing mogelijk te maken kan Bloemendaal jongeren die nu nog vertrekken, aan zich binden. Dat is goed voor de vitaliteit van Bloemendaal. Het geeft een impuls aan het woon- en leefmilieu in onze gemeente. Wij vinden het belangrijk dat zowel oud als jong zich thuis voelen in Bloemendaal en daar ook werkelijk op een aangename manier kunnen wonen, ieder naar gelang zijn of haar behoefte.

Al met al zijn er dus diverse argumenten. Wij willen ruimte maken voor mensen die dringend een huis nodig hebben, maar we zijn óók gevoelig voor protesten van de inwoners die er al zijn. Wat we dus per se niet willen is verkamering. Het is zeker niet de bedoeling een huis op te splitsen in allemaal kleine woonunits van 40 vierkante meter. We willen geen Kalverstraat. Dan wordt het onleefbaar. Ook willen we huisjesmelkers niet aanmoedigen. Vandaar dus de bepaling dat alleen woningen van meer dan 280 vierkante meter in aanmerking mogen komen voor splitsing en de nieuwe woning (die na splitsing ontstaat) moet minimaal een oppervlak moet hebben van 130 vierkante meter. In het voorstel zijn verder allerlei voorwaarden opgenomen die ervoor moeten zorgen dat kwaliteit van de ruimtelijke ordening goed bewaard blijft. Dat legt de heer Kruijswijk van GroenLinks ook heel duidelijk uit in het fragment van NHNieuws.

Wij zijn zeer content met het initiatiefvoorstel dat inmiddels door de meerderheid van de raad wordt gesteund en we zijn oprecht trots dat eindelijk aan de behoefte van doorstroming in enigerlei mate tegemoet kan worden gekomen. Het is een druppel op een gloeiende plaat maar elke druppel is er één. Nogmaals benadrukken wij dat behoud van het historisch erfgoed voor ons een grote rol heeft gespeeld bij het indienen van dit voorstel.

De historische ‘zuidvleugel’ van het zgn. Zocher-carré op Park Brederode is eerst totaal verloederd en toen gesloopt. Een belangwekkend Rijksmonument is daarmee verloren gegaan. Dit terwijl hierin prima appartementen gerealiseerd hadden kunnen worden. Een gemiste kans en uiteraard eeuwig zonde van het erfgoed dat voorgoed is verdwenen.