Waar staat deze gemeente?

Integriteit. Transparantie. Rekenschap en verantwoording afleggen. Het zijn onderwerpen die onze partij bezighouden in de gemeenteraad van Bloemendaal. De afgelopen maanden zijn er de nodige ontwikkelingen geweest die ons zorgen baren.

Integriteitsmeldingen die betrekking hebben op de burgemeester worden intern afgehandeld door wethouder Heijink. Deze wethouder maakt integriteit tot een politiek issue. Hij wil de meldingen in een keer afdoen door een verslag aan te bieden aan de gemeenteraad op 12 december as. In die vergadering wordt een geheim deel ingelast waarin het verslag van de heer Heijink zal worden besproken met de bedoeling dat de raad er vervolgens ‘een klap op geeft’. Het laat zich raden wat de uitkomst is van deze geheime beraadslaging. Alle meldingen zullen van tafel worden geveegd.

Een tweede punt van zorg betreft de mailbox van oud-burgemeester Ruud Nederveen. Op 24 januari 2015 (direct na het vertrek van deze burgemeester) zouden alle mails van en aan hem zijn vernietigd. Ons raadslid Roos vroeg om correspondentie van de heer Nederveen maar kreeg die niet. Waarom werden deze mails vernietigd? Wat kon het daglicht niet verdragen? Waarom zijn de mails niet teruggehaald door Hoffman Bedrijfsrecherche in 2016?

Een volgend staaltje van gebrek aan transparantie betreft het feit dat onze raadsleden vragen stellen maar antwoorden veelal uitblijven ondanks inzet van een compleet juridisch team waar onze inwoners jaarlijks EUR 200.000 aan uitgeven. Deze juristen zijn er blijkbaar niet om vragen gewoon te beantwoorden. Onze fractie wordt op een dwaalspoor gezet. De stortvloed aan brieven die via de griffie aan onze raadsleden wordt gestuurd, is ongekend, maar inhoudelijk schieten wij daar niets mee op. Daarom heeft een van onze raadsleden een Wob-verzoek ingediend. Dat is op zichzelf hoogst onwenselijk. Als burger kun je een Wob-verzoek indienen maar als raadslid heb je recht op informatie. Zo staat het in de Gemeentewet. Het college dient die informatie te verstrekken en als het echt niet anders gaat en in overeenstemming is met de wet, mag het college grijpen naar het zware middel van geheimhouding. Dat Wob-verzoek leverde onlangs een collegebesluit op: 9 bladzijden met nagenoeg geheel zwart gelakte tekst.

Als u denkt dat de gemeenteraad van Bloemendaal er alles aan gelegen is schoon schip te maken en af te rekenen met de zwarte bladzijden uit onze geschiedenis, dan hebt u het mis. Deze raad vindt het dat het uitstekend gaat en bekommert zich niet om transparant en integer bestuur.

Hieronder tonen wij u drie fragmenten van de bandopname van diverse raadsvergaderingen.