Waar komt de nieuwe brandweerkazerne?

We hebben ons de afgelopen weken zeer bezig gehouden met het project nieuwbouw  van de #brandweerkazerne #Bennebroek. En vooral waar komt deze straks te staan? Toch niet aan de Binnenweg, want daar zijn we echt sterk op tegen. Er is geen enkele reden om die kazerne te verplaatsen. Die kan prima nieuw gebouwd worden op de huidige locatie. Wij hebben van de Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland enkele foto’s ontvangen met ‘sfeerplaatjes’. Namelijk hoe ziet het er nu uit aan de Binnenweg bij het monumentale kerkje en wat zien we straks als daar onverhoopt toch die nieuwe kazerne komt? Die beelden publiceren wij hieronder. Duidelijk is dus dat dit geen goed idee is. Morgen wordt er een amendement ingediend. We hebben er hard aan gewerkt met diverse partijen. En we hopen natuurlijk dat het voorstel van de burgemeester inderdaad geamendeerd wordt. Dat scheelt bovendien een hoop geld. Want er was voor het onderzoeken van een nieuwe locatie EUR  75.000 begroot en dat geld kan nu vrij vallen. Dat is dan toch weer mooi meegenomen. De gemeente moet zuinig omgaan met belastinggeld. Geen onnodige uitgaven doen. Wij houden u op de hoogte hoe dit afloopt.

zoals het nu is

zoals het wordt als de kazerne daar komt

zoals het nu is

als de kazerne daar straks wordt gebouwd