Waar komt de brandweerkazerne in Bennebroek?

In de oude kern van Bennebroek, achter het St Lucia klooster, staat de brandweerkazerne. Het collegeprogramma dat afgelopen maand werd gepresenteerd aan de raad, vermeldt hierover het volgende:

Verplaatsing en nieuwbouw brandweerpost Bennebroek De vrijwillige brandweer Bennebroek is nu gevestigd in het gebouw van de voormalige gemeentewerf, waarvan de technische en functionele staat slecht is. Voor goede brandbestrijding in het zuidelijke deel van de gemeente en de regio daaromheen is goede huisvesting voor de brandweerpost Bennebroek nodig. De brandweerpost moet dus op een andere plek komen en in een nieuw gebouw. Voor de bekostiging ervan zijn we als gemeente verantwoordelijk. Omwonenden betrekken we bij de ontwikkeling van de toekomstbestendige brandweerpost.

In 2020 starten we met de bouw van een nieuwe brandweerpost voor de vrijwillige brandweer Bennebroek.

Wij hebben vernomen dat het plan is opgevat om op de plek waar de brandweerkazerne nu staat sociale woningbouw te plegen en een nieuwe kazerne te bouwen naast de Hervormde kerk in Bennebroek, nl ter hoogte van het parkeerterrein voor de tennisvereniging aan de Binnenweg. Dit plan is nog niet in beton gegoten, maar we maken ons er toch al bezorgd over. Het betekent namelijk een in omvang zeer groot bouwwerk dat op die historische plek geen aanwinst is. Bovendien: waar worden dan vervangende parkeerplaatsen gevonden? Wij vragen ons ook af waarom er geen kazerne gebouwd kan worden op de huidige locatie en wat is er exact mis met de huidige kazerne en wie draait er op voor de kosten? Is nieuwbouw echt noodzakelijk of kan renovatie ook? D

De gemeente zegt voor de kosten verantwoordelijk te zijn, maar wij vragen ons af waarom. Immers, we werken samen in een Veiligheidsregio en enkele jaren geleden werd via een boekhoudkundige actie al het vastgoed overgeheveld naar de VRK. De VRK heeft trouwens bekend dat het dekken van de brandweerzorg in Bennebroek een zeer lastige opgaaf is. Het ligt te veel in een uithoek. Wij zeggen: doe dan iets meer je best en draag ook je financiele verantwoordelijkheid!

Het verkopen van vastgoed dat eigendom is van de gemeente vinden wij bovendien zeer bezwaarlijk omdat het geld niet besteed wordt aan lange termijn doelen maar om het huidige hoge uitgavenpatroon in deze gemeente te kunnen bekostigen. In de loop van de jaren hebben we tot onze spijt afscheid genomen van mooie objecten die voor een habbekrats verkocht zijn. Zo is de voormalige gymzaal in Bennebroek voor slechts EUR 20.000 verkocht omdat het een bouwval zou zijn. De fundering was gebroken en er zou asbest in het gebouw zitten. Daar is helemaal niets van gebleken. Een technisch rapport ontbreekt en wij vragen ons af waarom het college dit object voor zo’n laag bedrag heeft verkocht als er helemaal geen bewijs is van ernstige technische of bouwkundige gebreken. Waarom is dit gebouw niet geschikt gemaakt voor bijv woningen? Allemaal water onder de brug, want verkocht is verkocht. Maar wij zullen het college gaan bevragen over de plannen rond de brandweerkazerne en we zijn natuurlijk zeer geïnteresseerd in de mening van het brandweerpersoneel zelf. Wat vinden zij hiervan? Wie kan ons dat vertellen? Stuurt u ons een mail of neemt u contact met ons op. Wij horen het graag.

In het rood omrande gebied vindt u de huidige brandweerkazerne: