Waar is het feestje?

De rubriek ingezonden brieven in het Haarlems Dagblad is en blijft een bron van informatie. Deze brieven laten ons het gezicht van onze samenleving zien. Politici kunnen mooie plannen bedenken, coalitieakkoorden schrijven, vinden dat alles verduurzaamd moet worden, van het gas af en dat soort dingen, maar onder aan de streep is het de burger die betaalt en eens in de vier jaar moeten politici rekening houden met de zweep van verkiezingen. In januari 2018 kondigde de burgemeester Elbert Roest in zijn nieuwjaarstoespraak al aan dat de belastingen zouden stijgen. Om het voorzieningenniveau op peil te houden, moest er geld bij. Bij die aankondiging is het niet gebleven. Vandaag in het Haarlems Dagblad deze ingezonden brief hierover van een inwoner uit #Bloemendaal.

Het is waar: Bloemendaal gebruikt een serie goedkope smoezen. Zo staat er in de begeleidende brief dat de gemeente een groot oppervlak heeft. Dat brengt extra kosten met zich mee. Ja, dat zal best maar dat is geen nieuw feit.  Waarom wordt dat excuus dan toch iedere keer genoemd? Wat wij missen is zelfreflectie. De gemeente vergeet de hand in eigen boezem te steken. Want de voordelen blijven onbenoemd. Bloemendaal heeft naast een groot grondoppervlak niet te maken met grote of ingewikkelde problematiek. Er is geen sociale onrust, er zijn geen achterstandswijken, jeugdwerkeloosheid, veiligheidsproblemen, geen (zware) industrie. Dus waarom moet dan die belasting met gemiddeld EUR 200 per woning omhoog? We hebben het even nagerekend: per EUR 1.000 waarde van uw woning is het tarief in Bloemendaal EUR 1,185. In Heemstede is dat EUR 0,811. Een verschil van iets meer dan 46%. M.a.w.: het tarief in Bloemendaal is een factor 1,46 hoger dan in Heemstede voor de OZB eigendom woning.

Hoe is dat te verklaren?

Het valt ons op dat afgerond 25% van de uitgaven betrekking heeft op Bestuur. Zie de uitleg hieronder. Bijna EUR 12,5 miljoen jaarlijks. Onder bestuur valt volgens de informatie die is bijgevoegd bij de aanslag: informatievoorziening, bestuur & organisatie en bedrijfsvoering. Dat lijkt ons buitensporig veel geld voor een ‘beheer gemeente’.  Kan het niet een onsje minder?