Vuurwerk

Vuurwerk is gevaarlijk en zorgt voor schade. Wij zijn voor een verbod, dan wel vuurwerk vrije zones. In Bloemendaal worden de branden niet effectief bestreden. De Veiligheidsregio kan dat niet. Het beleid houdt in: gecontroleerd laten uitbranden. De commandant zegt hierover: de mensen moeten zelf voorzorgsmaatregelen treffen. De eerste voorzorgsmaatregel is wat ons betreft het instellen van vuurwerkvrije zones of een verbod vuurwerk af te steken voor particulieren. Vuurwerk kan dan wel worden afgestoken op zgn veilige plaatsen onder professioneel toezicht of profesionele begeleiding. Er zijn tal van gemeenten waar dit beleid wordt uitgevoerd. Wij overwegen een motie in te dienen, niet alleen vanwege de brandveiligheid maar ook omdat vuurwerk veel lichamelijk letsel veroorzaakt, milieuschade, dierenleed, materiele schade etc. Omdat er aan een motie juridische en maatschappelijke consequenties verbonden zijn, hebben wij dit onderwerp laten agenderen voor de komende commissievergadering bestuur en middelen, 21 mei as. We hebben overleg met Groen Links. Wij begrijpen dat ook deze partij zich wil sterk maken voor een motie. Afbeelding:

http://plazilla.com/page/4294982269/oogartsen-willen-een-vuurwerk-verbod-in-nederland\