Vragen aan het college

Wij hebben vragen gesteld aan het college in verband met het interview met wethouder M de Rooij in het Haarlems Dagblad dd 16 augustus jl. Wij beschouwen dit interview niet als een positieve stap in de richting van een oplossing voor het conflict rond Elswoutshoek. Wij zijn benieuwd naar de antwoorden van het college en houden u op de hoogte. HartvoorBloemendaalvragen23aug2014