Vragen aan de Minister over brandveiligheid

Brandweerzorg en de VRK: wij hebben u eerder laten weten dat wij grote zorgen hebben over de brandweerzorg en dan doelen wij vooral op het ontbreken van een adequate bluswatervoorziening. Als gevolg hiervan lijkt de brandveiligheid in het geding. De Tweede Kamer heeft aan de Minister vragen gesteld, omdat het probleem met betrekking tot de bluswatervoorziening geen lokale maar een landelijke aangelegenheid is. Hier publiceren wij de vragen van de Tweede Kamer en de antwoorden van de Minister. VRAGEN 2e KAMER ah-tk-20142015-2346

Het probleem van een adequate bluswatervoorziening blijft onderbelicht. Want het is een feit dat er een groot probleem is op dat punt. De Minister haalt het standpunt van het Veiligheidsberaad aan. Er zijn 25 veiligheidsregio’s in ons land. Deze 25 regio’s samen zijn vertegenwoordigd in het Veiligheidsberaad. Wat houdt het advies aan- en van het Veiligheidsberaad precies in? Wij willen dat graag weten.

Op dit advies baseert de regering cq de Minister het antwoord dat in onze ogen onvoldoende is.

Zie ook het FD van 13 april 2015: http://fd.nl/economie-politiek/1099938/bluscapaciteit-ontoereikend-bij-grote-brand

De bluscapaciteit van het waterleidingnet bedraagt namelijk ‘een fractie, nog geen tien procent’ van wat noodzakelijk is. Dit zegt brandexpert Ynso Suurenbroek tegen Het Financieele Dagblad.

Onze vragen aan het college over de brandweerzorg zijn nog niet beantwoord. Hier vindt u de vragen: Hart voor Bloemendaal vragen 13 mei 2015 brandweerzorg

Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.