Voller

De gemeente Heemstede organiseert een discussieavond op 23 november as over verkeer. Komt u ook? De avond start om 20.00 uur. Voor de bijeenkomst worden niet alleen inwoners uitgenodigd maar ook bestuurders van omliggende gemeenten. Ook de provincie NH zal vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging staat hieronder. “De doorgaande wegen in Heemstede  en omgeving worden almaar voller”.


We zijn enorm benieuwd hoe de gemeente dat ‘almaar voller’ onderbouwt. Aan de hand van cijfers, tellingen en grafieken hopen wij. Bovendien blijkt het ‘almaar voller’ voornamelijk op te treden “als er ergens anders een wegafsluiting is“. Dat klinkt logisch. Maar wil Heemstede dan ook doorstroming bij afgesloten wegen? Het is ons opgevallen dat wegwerkzaamheden de laatste tijd overal tegelijk plaatsvinden en niet voor heel even. (1) Hillegom is al weken nagenoeg onbereikbaar. (2)Werkzaamheden in Zwaanshoek aan de doorgaande weg. (3) Werkzaamheden aan de Meerweg in Bennebroek, ook al een doorgaande weg. En dan ook nog werkzaamheden aan (4) de Leidsevaart in Heemstede en onlangs ook in Bloemendaal. Het kan niet op. Als een inwoner uit Bennebroek nu richting Cruquius Plaza wil rijden, zal dat alleen maar via Heemstede kunnen. De N205  is vanuit Bennebroek ook alleen maar via Heemstede en de N201 te bereiken. Het vreemde is dan wel weer dat du moment dat er wegwerkzaamheden plaatsvinden, er opeens overal kabels op de wegen liggen. Waarom worden er verkeerstellingen uitgevoerd op een moment dat het verkeer niet representatief is? Wij stelden die vraag onlangs aan de wethouder. Het antwoord vind u hier:


In het antwoord wordt grappig genoeg ook verwezen naar een eerdere vragenset van ons. Het betrof een verkeerstelling in november 2016. Dat gebeurde op een tijdstip dat de brug over de Ringvaart in Bennebroek gestremd was. Hieronder vindt u onze vragen en de antwoorden van de gemeente. Er wordt dus voortdurend geteld, maar dat gebeurt dan juist wanneer het verkeer totaal anders stroomt dan normaliter het geval is. En dat blijkt dan onderling tussen gemeenten ook nog eens afgestemd te worden ook.  Afstemmen is prima, maar stem dan ook de werkzaamheden op elkaar af en ga niet een complete regio op slot zetten en dat als excuus gebruiken om een snelweg aan te leggen. Heel, heel heel apart allemaal.

“Geacht college,

Afgelopen week bezocht ik het winkelcentrum in Cruquius. Ik ben woonachtig in Bennebroek en rijd dan over de Meerweg, steek de Ringvaart over via de Bennebroekerbrug en vervolgens sla ik linksaf richting het winkelcentrum. Al vanaf de Schoollaan stond er een file op de Meerweg. Ik heb er ruim een half uur over gedaan voordat ik de Ringvaart over was. Van de andere kant van de Ringvaart was het ook een drukte van jewelste. Een enorme hoeveelheid motorvoertuigen. Ik vroeg me af wat er aan de hand was. Wat bleek: de brug over de Ringvaart was in onderhoud en slechts 1 rijbaan was vrij. Ik heb begrepen dat op hetzelfde moment ook gewerkt werd aan de brug in Hillegom. Ik verwijs naar onderstaande link. Toen ik vlak bij de brug was, viel me op dat er weer kabels lagen aan de kant van Bennebroek. Gezien het MER onderzoek en het project Duinpolderweg, heb ik de volgende vragen:

 

 1. Waarom wordt er geteld?
  Gemeenten Haarlemmermeer en Hillegom willen weten hoe het verkeer zich verspreidt bij een volledige stremming van de brug over de Ringvaart tussen Beinsdorp en Hillegom.
 2. In wiens opdracht wordt er geteld?
  Gemeente Haarlemmermeer is opdrachtgever.
 3. Wat wordt er met de uitkomst van deze tellingen gedaan?
  Onderzoek of verkeersmaatregelen mogelijk zijn aan Beinsdorperbrug.
 4. Sinds wanneer wordt er geteld?
  Tellers zijn geplaatst op 26 oktober en worden op 21 november weer weggehaald.
 5. Bent u het met mij eens dat de uitslag van deze tellingen absoluut niet representatief is aangezien ook gewerkt wordt aan de brug in Hillegom en dat betekent dat ons dorp overbelast is met verkeer dat zich op de dagen dat het onderhoud plaatsvindt, door onze dorpskern perst (woorden die mevrouw Post, VVD gedeputeerde van NH zo graag gebruikt als ze het over de in haar ogen zo hoogst noodzakelijke aanleg heeft van de Duinpolderweg. Een volkomen belachelijk standpunt, maar helaas is zij gedeputeerde van deze provincie en wordt zij onvoldoende tegengesproken door bestuurders hier);
  Voor Haarlemmermeer en Hillegom is de telling wel representatief omdat juist een beeld gevormd wordt van de spreiding van het verkeer bij een volledige stremming van de Beinsdorperbrug.
 6. Wordt er in Hillegom ook geteld?
  Ja.
 7. Kunt u mij de uitslag van deze tellingen toesturen?
  Ja dat kan, wij hebben Haarlemmermeer verzocht ons de telgegevens toe te sturen.
 8. Wat is er gebeurd met de uitslag van de vorige tellingen die ook gedaan zijn op een moment dat overal in deze regio (oa N201) werkzaamheden waren?
  Haarlemmermeer heeft tellingen gedaan (jaarlijkse screenline-tellingen waarmee het verkeer wordt gemonitord) en Bloemendaal heeft geteld (vrachtwagentellingen, naar aanleiding van klachten van bewoners). De duiding van onze eigen verkeerstellingen hebben wij gegeven met een collegebrief van 12 mei 2016 (2016016997).
 9. Het Ford museum sluit de deuren. De zorginstelling den Weeligenberg heeft concrete plannen om een deel van de cliënten over te brengen naar het bos van de Geestgronden. Park 21 in de Haarlemmermeer staat nu weer in de schijnwerpers, zie het HD. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die direct liggen in het voorkeurstracé van mevrouw Post. Het voorkeurstracé van de Duinpolderweg. Dat trace ligt inmiddels niet meer dwars door het bos zoals eerst het onzalige idee was van deze gedeputeerde, maar nu scheert de weg vlak langs het bos en nog steeds vlak langs Bennebroek en Vogelenzang. Ik wil van de wethouder weten of de MER nu al uitdraait op een farce. Het onderzoek wordt gedaan door Royal Haskoning. Ik heb er niet een greintje vertrouwen in dat dit goed gebeurt. Er is bij vorige onderzoeken gewerkt met achterhaalde gegevens en veel te optimistische groeiscenario’s. Welke afspraken zijn er gemaakt met grondeigenaren in dit voorkeurstracé. Indien u mij dit niet wil of kunt vertellen zal ik een WOB verzoek indienen bij de provincie NH.
  Voor zover ons bekend, is de studie nog niet in de fase waarin afspraken tussen het bevoegde gezag (Noord-Holland en Zuid-Holland) en grondeigenaren aan de orde zijn.