Villa Elshof, vervolg

In de komende raadsvergadering staat het bestemmingsplan mbt villa De Elshof weer op de agenda. Wij zijn hierover heel duidelijk geweest tijdens de afgelopen commissievergadering Grondzaken. VVD, Groen Links en D66 zijn 1 minuut voor twaalf 180 graden gedraaid. En dat gaat de gemeente veel geld kosten. Zo schatten wij in. Het is niet toegestaan, cq onbehoorlijk om jarenlang met elkaar in gesprek te zijn over een plan en dan op het allerlaatste moment van mening te veranderen. Wij vinden het risico te groot en zeggen: gemeente, keert u op uw schreden terug en stel het bestemmingsplan vast, zodat de villa alsnog gebouwd kan worden. Voorkom schade en zorg dat het geld op een juiste manier besteed wordt in plaats van de zoveelste procedure te starten. Advocaten zullen hier ongetwijfeld weer veel plezier aan beleven, maar wij denken aan de inwoners. Het geld groeit ons niet op de rug. De partijen die dit plan eerst omarmden en nu naar de prullenbak verwijzen, zijn onverantwoordelijk bezig. Hart voor Bloemendaal distantieert zich hiervan.

ElshofHD

Elshof

elshof2