Villa de Elshof: hoe nu verder?

Op 30 oktober jl is het amendement van Liberaal Bloemendaal en Groen Links aangenomen in de raad. Opmerkelijk is dat Liberaal Bloemendaal de initiatiefnemer is van dit amendement, omdat deze partij eerder waarschuwde voor de mogelijke gevolgen van de motie van oktober 2013 en daaraan de handen niet wenste te branden.

Alle partijen, muv de PvdA en Hart voor Bloemendaal hebben op 30 oktober jl voor het amendement gestemd. Eerder gaven wij aan dat de motivering onvolledig en onjuist was. Of de gebreken nu zijn hersteld, betwijfelen wij. Hieronder publiceren wij het amendement.

Zoals wij in de algemene beschouwingen al hebben opgemerkt, is van een consistente lijn geen sprake. Als eerst wordt gezegd dat een plan een heel goed idee is en vervolgens is het opeens geen goed idee meer, dan is dat niet goed voor het imago van een gemeente.

Bovendien is er een aanzienlijke kans op schade, omdat de ontwikkelaar heeft aangekondigd de gemaakte kosten te zullen verhalen.

Het argument dat het bestemmingsplan nog maar onlangs was vastgesteld, waardoor een herziening niet in de rede zou liggen, is niet conform de waarheid. Want op het moment dat het nieuwe bestemmingsplan werd vastgesteld, is voor het perceel waar de Villa de Elshof gebouwd zou worden, een uitzondering gemaakt. Daar zou later een ‘postzegelplan’ voor gemaakt worden. Het plan voor de villa was al door het college positief ontvangen en ook was de raad hier in meerderheid voorstander van. In oktober 2013 volgde zelfs een uitgebreide motie van de drie huidige collegepartijen. Doel van de motie was: als op een aantal onderdelen het plan diende het plan nog worden aangepast, daarna zou groen licht volgen en het bestemmingsplan voor dit perceel inderdaad worden gewijzigd, opdat de herbouw van de villa van start kon gaan. Te elfder ure werd het roer omgegooid door deze drie partijen en werd het bestemmingsplan toch niet aangepast met als gevolg een juridische procedure van de ontwikkelaar tegen de gemeenteraad.

Hoe gaat het nu verder? Het is koffiedik kijken, om de woorden van de heer Heukels te gebruiken. In Uden bijvoorbeeld, heeft een ontwikkelaar op verzoek van de raad drie uitgewerkte modellen gemaakt voor woningbouw, waarover de raad zich in eerste instantie positief had uitgesproken. Maar toen nam de raad een motie aan, en werd alles anders. De ontwikkelaar had veel tijd en geld in het project gestoken en was van mening dat de gemeente een overeenkomst was aangegaan en subsidiair dat de gemeente onrechtmatig jegens de ontwikkelaar had gehandeld. In de uitspraak ging het Hof mee in dat laatste oordeel. Er was sprake van op onrechtmatige wijze afbreken van onderhandelingen door de gemeente en daarmee was de gemeente schadeplichtig. Gelet op het gewekte vertrouwen stond het de gemeente niet vrij om af te haken en diende de kosten te worden vergoed aan de ontwikkelaar.

amendement villa de Elshof