Vervolg: briefje van Roest, deel 2

Op 9 maart stond er een artikel in het Haarlems Dagblad : ‘Roest: “Onderzoek zonder geheimen”. Naar aanleiding daarvan hebben wij een persverklaring opgesteld. Want zo langzamerhand beginnen de mensen om ons heen de bomen door het bos niet meer te zien. Is het onderzoek nu wel of niet onafhankelijk. Is waarheidsvinding voldoende geborgd? Mogen Roos en Slewe wel of niet spreken over bepaalde stukken in het dossier Elswoutshoek? Allemaal terechte vragen. Eerder schreven wij u al dat de beide raadsleden van onze fractie een brief met een zwijgplicht hadden ontvangen van de burgemeester. Daar lijkt hij in het artikel dat het Haarlems Dagblad publiceerde afgelopen weekend op terug te komen. Dat neemt niet weg dat wij een groot aantal kanttekeningen hebben bij de uitlatingen van Roest.

Hieronder leest u onze persverklaring. NB: de beloofde ‘tweede brief’ die de eerste weer ongedaan zou maken, hebben de raadsleden Roos en Slewe niet ontvangen.

PERSVERKLARING 10 MAART 2019, Hart voor Bloemendaal

#Roest verklaart (bron #HD 9 maart jl: ‘Onderzoek zonder geheimen) dat geheime informatie door raadsleden Roos en Slewe wel gedeeld mag worden met de onderzoekers van Integis. Dit is in  strijd met de brief die Roest op 26 februari jl stuurde aan de twee raadsleden. Daarin wordt door de burgemeester een spreekverbod opgelegd: over ‘geheime’ stukken mag door Roos en Slewe niet worden gesproken met #Integis. Opmerkelijke actie, want de burgemeester is niet de opdrachtgever. Dat is de gemeenteraad. Roest is op eigen houtje bezig het onderzoek te manipuleren. Roest ontkent stellig en zegt: ‘Wij faciliteren alleen, informeren personen en stellen stukken beschikbaar.’

Dat kan hij nou wel zeggen. Wij zien dat anders. Een spreekverbod opleggen noemen wij geen faciliteren. Dat valt onder het kopje ‘beïnvloeden’.

Integis is op dit moment bezig met de verkennende fase van het onderzoek en daarom, zo vindt de burgemeester, heeft Integis die zogenaamd geheime informatie nu nog niet nodig. Dat is de tweede interventie van Roest. Nu nog niet? Wanneer dan wel? Bepaalt Roest dat? Daar gaat de burgemeester helemaal niet over. We zeggen het nog een keer: dit was toch een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de gemeenteraad?

Roest:Maar als er straks dieper op de gebeurtenissen wordt ingegaan, zal de inhoud van de mails wel degelijk ter sprake komen’. Dit is de derde interventie. Hieruit blijkt dat Roest niet alleen de inhoud maar ook het verdere verloop van het onderzoek bepaalt. ‘Alle informatie die nodig is kan Integis krijgen’, vervolgt Roest. ‘En als wij het (lees: de informatie) niet meer hebben, kunnen ze (lees: Integis) vast wel terecht bij Rob Slewe die nog veel meer heeft bewaard, aldus Roest.

Wat een bizarre veronderstelling. Slewe zou opeens over meer geheime informatie beschikken dan de gemeente? Dat kan niet waar zijn! En dat is dus ook niet waar: de gemeente beschikt over alles. Ook over de mailboxen van de betrokken ambtenaren die wij aan het onderzoek willen toevoegen. De suggestie dat de gemeente geheime informatie niet meer heeft, doet ons het ergste vrezen voor het verdere verloop van het onderzoek: waar is die informatie dan gebleven?

Tenslotte weet Roest te vertellen dat ook een oud-burgemeester en twee oud-wethouders zijn benaderd. Ongetwijfeld ook weer via een brief van de burgemeester en ook dit is buiten gemeenteraad om gegaan. We zullen de brief opvragen die aan deze personen is gestuurd. Wat Roest de pers er niet bij vertelt is dat deze oud-bestuurders helemaal niet hoeven te verschijnen. Doen ze dat wel, dan zijn ze niet verplicht de waarheid te vertellen. Zij worden namelijk niet onder ede gehoord.

Roest zou nog een tweede brief gestuurd hebben aan Roos en Slewe. Ongetwijfeld zal dat niet de laatste brief zijn. Maar intussen is duidelijk wie de regie heeft over dit onderzoek. Dat is de burgemeester.

Noem het dan ook geen onderzoek van de raad. Want dat is dit niet. Wees eerlijk en zeg dan: dit is een Burgemeester Roest-onderzoek. En hij bepaalt zelf de spelregels, niet de raad.