Vervolg Amsterdamse Waterleidingduinen

Op 12 maart werd door diverse deskundigen ingesproken tijdens de commissievergadering grondzaken in Bloemendaal over de werkzaamheden in de AWD. Wij hebben hierover eerder bericht. De deskundige insprekers waren het er unaniem over eens dat het werk dat was verricht door de door Waternet ingehuurde aannemer(s) niet conform de wet- en regelgeving was uitgevoerd. Gevolg: vernietiging van natuurwaarden op die plaatsen waar het werk was uitgevoerd. Een van de deskundigen was zijn vergunning kwijtgeraakt. Waternet stelt kritiek niet op prijs. Van een andere vrijwilliger ontvingen wij het bericht dat er juist wel zorgvuldig gewerkt zou zijn. Helaas heeft deze deskundige niet ingsproken, maar wij hebben de informatie wel benut om vragen te stellen aan de drie aanwezige insprekers. Als we het moeten samenvatten, dan is de conclusie als volgt: het stuiven van duinen is goed, mits het aan de buitenranden gebeurt. In het middenduin moet men niet aan de slag gaan met machines en grof geweld omdat het middenduin belangrijk is voor vogels, insecten, mossen ed. De provincie handhaaft niet. Er wordt door de provincie geen enkele prioriteit gegeven aan handhaving van het beheerplan in de duinen. Waternet gaat veel te rigoreus aan de slag. PWN doet het werk op een heel andere manier en is zorgvuldiger bezig dan Waternet. Verder is het zo dat de grote subsidies die Waternet ontvangt, bevorderen dat het werk grof wordt uitgevoerd. Dat geld ligt op de plank en moet worden besteed. Aangezien Waternet niet over de vereiste mankracht beschikt en deskundigen ontbreken voor toezicht vooraf en gedurende de werkzaamheden, wordt het geld verkeerd uitgegeven. De aannemer klaart de klus en kan zich niet druk maken om natuurbeheer. De schade die is aangericht is aanzienlijk. Vogels die weg zijn uit het gebied keren niet meer terug. Wat veel erger is: er komt een nieuwe pot met subsidiegeld aan (2,6 miljoen) en dat wordt beschouwd als compensatie voor stikstofdepositie in de duinen. Dat doet ons denken aan de aanleg van de Duinpolderweg. Als de weg langs de AWD wordt aangelegd, dan zou deze subsidie de stikstofdepositie als gevolg van de weg moeten compenseren. Wij vragen ons af op welke wijze deze ‘compensatie’ gaat plaatsvinden en welke schade dat dan weer tot gevolg heeft? Nog meer grof geschut in de AWD zodat er een snelweg kan worden aangelegd?AWDAWDdumptvrijwilliger