Vertrouwen

Al jaren is onze fractievoorzitter Roos betrokken bij de ontwikkelingen op de Hartekamp. De plannen voor het rijksmonument gaan haar aan het hart. Het is een van de mooiste buitenplaatsen in de regio en het zou eeuwig zonde zijn als pal naast het hoofdgebouw appartementendozen worden neergezet. De zorginstelling Hartekampgroep wil de zuidstrook ‘vermarkten’. Oude plannen zijn weer uit de la gediept. Het CSZ (College Sanering Zorginstellingen) kijkt of alles zorgvuldig gebeurt. De gemeente Heemstede is bereid mee te denken en heeft in het verleden een vrijstelling verleend. Op grond hiervan meent de gemeente dat de zorginstelling oude rechten heeft die vertrouwen geven op een toekomstige financiële opbrengst. De instelling zelf zegt dat het niet de hoogste opbrengst nastreeft maar wel de beste. Wij zijn voor de zoveelste keer diep teleurgesteld in de instelling. Nadat wij op positieve wijze ons gesprek afrondden op 10 mei jl met de directeur, de heer Bauer, en een vertegenwoordiger van het CSZ alsmede met andere belangstellenden (omwonenden, de Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland en de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek), bleek dat toch weer niet de hele waarheid werd verteld. Dat kwam gisterenavond tijdens een commissieavond in Heemstede aan het licht, toen werd ingesproken over het procesplan dat de gemeente met de Hartekampgroep had opgesteld. Wij vroegen ons samen met SBEZK af of de raadsleden en de wethouder er wel van op de hoogte waren dat er al een haalbaarheidsonderzoek ligt. Dit bleek niet het geval. De raad en ook de wethouder waren dus niet volledig geïnformeerd. Toen Remko Oexeman van SBEZK het rapport toonde, was de wethouder zichtbaar ‘not amused’ en trok zich met de ambtenaren terug voor overleg. Even later kwam hij de zaal weer in en vertelde de raadsleden dat hij het procesplan introk om eerst het haalbaarheidsonderzoek te bestuderen dat de Hartekampgroep niet had verschaft. SBEZK had het rapport via een WOB-verzoek verkregen van de provincie NH. Wij publiceren hieronder de link. Ook de inspreekbeurt van Roos van gisterenavond vindt u hieronder. Na het inspreken vroeg een PvdA raadslid of Roos er geen vertrouwen in had. Zij bevestigde dat volmondig nu de Hartekampgroep voor de zoveelste keer iets had gedaan wat haar vertrouwen een zeer ernstige deuk had bezorgd. Het PvdA raadslid sprak er schande van dat Roos zich zo uitliet als volksvertegenwoordiger.

Gelukkig is Roos niet van plan om ook maar iets van haar woorden terug te nemen. Al sinds 2006 sprak zij in of schreef zij teneinde de raad in Heemstede ervan te verwittigen dat er van alles mis ging op de buitenplaats. Een reeks van gebeurtenissen:

 • De Hartekampgroep beloofde omwonenden dat er beslist niet gebouwd zou worden op de monumentale zuidstrook;
 • Vervolgens werd het ene na het andere noodgebouw opgetrokken op de zuidstrook. Daarbij werd omwonenden verteld: dit staat er maar voor even. We halen het zo weer weg. Omwonenden geloofden dat;
 • Die gebouwen staan er vele jaren later nog. Die hadden al lang afgebroken moeten worden;
 • Tijdelijke bebouwing op het middenterrein: ook neergezet en niet weggehaald en pas na heel veel aandringen en een procedureel traject te hebben doorlopen werden ze veel te laat verwijderd;
 • De hele buitenplaats stond vol containers en andere tijdelijke bouwsels. Die zijn na heel veel aandringen  en een procedureel traject verwijderd. De buitenplaats verloederde enorm door al die rommel;
 • Opeens bedacht de Hartekamp zich en moest er toch gebouwd worden op de zuidstrook. Omwille van de zorg. De bouw moest dus kostendrager zijn. Protesten van cultuurhistorische instellingen en omwonenden hielpen niets. Een lange reeks van insprekers diende zich aan op het gemeentehuis in Heemstede maar het mocht allemaal niet baten. De Hartekampgroep kreeg zijn zin;
 • Tegen de megalomane plannen voor de zuidstrook werd geprocedeerd. De Raad van State verklaarde dit deel van het bestemmingsplan uit 2007 nietig. En dus verviel de bouwmogelijkheid, ware het niet dat de Hartekampgroep zich beriep op de oude vrijstelling;
 • Tegen deze vrijstelling werd een procedure aangespannen. De rechtbank verwierp dit omdat er nog geen bouwplan was ingediend. Deze procedure herleeft zodra de plannen opnieuw uit de bus komen zoals ze tien jaar geleden werden vertoond;
 • Intussen werd er noodbouw geplaatst op de noordstrook tegen Huis te Manpad ivm de vernieuwing van de tijdelijke bebouwing in het midden van het terrein. De afspraak volgens het bestemmingsplan was dat de bebouwing zou worden afgebroken in maart 2015. Om dat te garanderen werd er zelfs een notariële overeenkomst getekend tussen de Hartekampgroep en oa SBEZK en st Huis te Manpad. De bebouwing stond er uiteindelijk toch weer veel langer dan was afgesproken;
 • Na vertrek op de noordstrook zou het bos worden hersteld. De bosrand was verdwenen goeddeels door plaatsing van noodgebouwen. Ook dit is nog altijd niet gebeurd, terwijl dat medio maart  2015 had moeten plaatsvinden;
 • Na 2010 zijn er gesprekken geweest die positief waren met de Hartekampgroep tussen omwonenden en oa ook SBEZK. In die periode is intensief nagedacht over de herbouw van koetshuis/stallen aan de Herenweg. Daartoe is een onderzoek uitgevoerd. De Hartekampgroep toonde zich enthousiast en de bewoners van de naastliggende wijk in Bennebroek ook. Deze plannen waren goed doordacht en konden rekenen op groot draagvlak. De Hartekampgroep verzekerde de buurt dat de oude INBO-plannen die zo veel verzet hadden opgeleverd nooit meer tevoorschijn getoverd zouden worden. Die eindigden dus in de vrieskist;
 • Vorig jaar werd zonder vergunning een dierenverblijf gerealiseerd en werd daarna een kas van glas verwijderd waar een gebouw voor in de plaats kwam. Niet het allerergste zou je denken, maar het is wel tekenend. Want wie kan er nu zo maar een kas vervangen door een gebouw? Wat gaan we beleven als alle kassen straks gebouwen worden? Bovendien: als er wordt gebouwd, moet het wel passend zijn bij de omgeving. Het is tenslotte wel een voormalige buitenplaats en zorgvuldig omgaan met de ruimte lijkt een eerste vereiste. Toezicht is nodig en willekeur moet worden vermeden;
 • Maar rustig werd het dus niet: in december 2016 werden de oude blokkendoos plannen voor grote appartementencomplexen plotsklaps weer uit de hoge hoed getoverd en waren de andere voorstellen zo maar van tafel. Wie had dat gedacht? Het was weer het oude liedje van megalomane bouw op de zuidstrook vlak naast het hoofdgebouw;
 • In het voorjaar vertelde de heer Bauer dat er niet meer gebouwd zou worden dan er nu stond. Niemand hoefde zich druk te maken over hoog-bouw en veel-bouw. Het zou allemaal reuze meevallen;
 • Dat bleek een fabeltje. De inhoud van de nieuwbouw was aanzienlijk veel meer dan wat er nu aan gebouwen staat. Ook dat was dus weer een bittere teleurstelling. De raad leek het aanvankelijk te geloven maar werd gelukkig snel op het juiste been gezet. De verslaggever van het HD publiceerde er een stuk over. Op de vraag aan Bauer waarom hij dat niet eerlijk had verteld was de reactie in de trant van: ‘dat was voor mij ook een verrassing dat ik zo veel mocht bouwen volgens die vrijstelling.’
 • De gemeente vertelde dat de vrijstelling rechtsgeldig was. Dat is ook niet waar. Die vrijstelling is wel verstrekt maar zeker niet gegarandeerd. Het is onzin om te beweren dat de Hartekampgroep daarop kan terugvallen. Het masterplan is niet meer uitvoerbaar en het kan ook gewoon niet meer omdat er geen beroep meer wordt gedaan/kan worden gedaan op gronden die in Bennebroek zijn gelegen;
 • Het vermarkten van de zuidstrook is niet nodig voor de financiering van de zorg op het middenterrein. Die bouw is inmiddels voltooid. Ook op dat onderdeel was er gisterenavond een inspreker uit Bennebroek die de hele boel deskundig financieel had doorgelicht en geen spaan heel liet van dat verhaal;
 • Als laatste dan het rapport uit 2013. Wat blijkt: dit is een complete haalbaarheidsanalyse waar het woord ‘koetshuis’ tientallen keren in voorkomt. Een rapport dat in de la bleef liggen omdat de directie daar niet mee op de proppen kwam.

Zo. Nu weet u waarom wij er geen vertrouwen meer in hebben. En de reeks is niet compleet. Dit zijn zo maar wat hoogtepunten uit de lange geschiedenis. Eerlijk gezegd noemen wij het dieptepunten.

Tot slot nog een mooie  afsluiting van de fractievoorzitter van de VVD in Heemstede. Hij was vooral geïrriteerd dat Roos kwam inspreken als raadslid en inwoonster uit Bloemendaal. Want: hij liet zich niet de wet voorschrijven door een raadslid uit een andere gemeente.

Daar heeft hij natuurlijk groot gelijk in. Leenders heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en moet zich door niemand de wet voor laten schrijven. De Grondwet zegt: volksvertegenwoordiger bent u zonder last. En dat geldt voor elk raadslid. Maar het kan geen kwaad een paar meter over de gemeentegrens heen te kijken, vooral als daar een monsterlijk bouwplan ontwikkeld dreigt te worden naast een rijksmonument. De VVD in Bloemendaal zou dat denken wij ook niet goedkeuren. Het is wel bijzonder: VVD Bloemendaal hoor je niet over dit bouwplan dat zich zo’n beetje op de grens met Heemstede voltrekt. En dat terwijl VVD Bloemendaal en Heemstede een en dezelfde club zijn. Er wordt altijd wel veel over de EU gesproken door de VVD, maar even bij de buurgemeente vragen hoe het zit met de Hartekamp is blijkbaar toch een brug te ver.

Gelukkig was de wethouder van Heemstede gisterenavond zeer goed bezig. Hij wist wat hem te doen stond: procesplan teruggenomen en einde oefening voorlopig voor de Hartekampgroep.

We houden u op de hoogte.

 

 

Inspreektekst Roos: inspreektekst Heemstede 20 november 2017

 

https://www.noord-holland.nl/Loket/Verzoek_om_informatie_Wob/Wob_verzoeken_2017/Wob_verzoek_herbestemming_Hartenkamp