Verordening voor vaartuigen en ligplaatsen 2015

Jammer: Hart voor Bloemendaal diende gisterenavond een sympathiek amendement in mbt de nieuwe verordening voor vaartuigen en ligplaatsen. Een onredelijke bepaling vinden wij artikel 8 lid 3. Hierin staat dat als gedurende 6 weken geen vaartuig bij een ligplaats heeft gelegen, een aanmaning van het college volgt. De vergunning kan dan vervolgens worden ingetrokken. Vooral voor mensen die langer dan 6 weken op vakantie zijn, of bijv niet thuis zijn omdat zij in het ziekenhuis liggen, worden door de korte termijn hard getroffen. En wat moet je doen als je boot niet bij de ligplaats ligt, omdat deze gerepareerd wordt? Wij dienden een amendement in waarin wij verzochten de termijn te verlengen, maar dat amendement is niet aangenomen. De raad volgt zoals gewoonlijk in meerderheid wethouder Kokke die zegt dat het college niet verplicht is een aanmaning te sturen. Een zwakke redenering van deze wethouder, want de verordening gaat uit van handhaving en de raad heeft hier ook om verzocht. Ons amendement: HartvoorBloemendaal-amendement-3-2014