Verkoop vastgoed door gemeente Bloemendaal

De verkoop van de voormalige gymzaal in Bennebroek: herinnert u zich dat nog? De gemeente Bloemendaal verkocht in 2018 het object dat midden in het historische centrum van Bennebroek ligt voor EUR 20.000.

VVD-wethouder Heijink rechtvaardigde deze extreem lage verkoopprijs onder meer door de raad voor te houden dat:

  • De fundering van het gebouw was gebroken
  • Het gebouw in bouwvallige staat verkeerde en
  • Het rijp was voor sloop zoals uit het technisch rapport bleek
  • Er zou zich asbest in het pand bevinden
  • Er waren geen kopers te vinden
  • Het pand ‘zat vast’ aan het voormalig schoolgebouw St Franciscus
  • Het was slecht bereikbaar

Het was dus om kort te gaan een prima deal die de wethouder had weten te sluiten met de koper en de gemeenteraad prees de wethouder met dit fantastische resultaat.

Niet iedereen was content.

Onze partij heeft zich van meet af aan hevig verzet tegen de verkoop omdat de verkoop onderhands plaatsvond en wij de prijs bespottelijk laag vonden. Wij vertelden de wethouder dat diverse andere partijen interesse hadden getoond en bereid waren aanzienlijk meer te betalen. Maar helaas was de deal al beklonken en het voorlopig koopcontract getekend. De wethouder constateerde schamper dat geen enkele gegadigde zich bij hem had gemeld. Ja, wat wil u wethouder, wanneer de handtekeningen al onder het contract staan? Dan hebben potentieel geïnteresseerden geen schijn van kans.

Terwijl onze fractie bleef vragen om het technisch rapport, kregen we het niet te zien. Na maandenlang soebatten, liet de wethouder weten dat hij geen technisch rapport kon produceren. Hij verwees naar het taxatierapport. En inderdaad was er een taxatierapport, maar dat was opgesteld door Savills en niet door een makelaar uit onze regio. We vroegen de wethouder waarom hij Savills had ingeschakeld? Waarom niet een makelaar uit de directe omgeving? Volgens wethouder Heijink was er geen enkele makelaar bereid daar zijn handen aan te branden. Immers, makelaars uit de regio beschikten niet over voldoende expertise…

Hoewel wij bleven protesteren, vond het transport bij de notaris pakweg een jaar geleden toch plaats. Diverse inwoners meldden zich vervolgens bij de notaris. Deze vertelde dat hem niets was opgevallen in negatieve zin. Immers, de verkoop was goedgekeurd door de gemeenteraad en dus het resultaat van een democratisch afgewogen proces. Dat is een zorgwekkende constatering wat ons betreft. Immers: een notaris heeft een onderzoeksplicht. En was deze verkoop wel democratisch in de raad besloten dan wel goedgekeurd? Democratie houdt toch ook in dat de wethouder de raad op de juiste wijze en aan de hand van de correcte gegevens informeert. Doet hij dat niet, dan is sprake van een ‘doodzonde’in de politiek.

Wat er ook werd ondernomen: het mocht allemaal niet baten. De notaris was er inmiddels wel achter gekomen dat er veel meer grond was overgedragen dan in het taxatierapport vermeld stond. Hij stuurde een brief naar de gemeente. Daarop kondigde de heer Roest, burgemeester van Bloemendaal, een onderzoek aan.

Het onderzoek bleef uit. Er gebeurde niets.

Hoewel…

Enkele maanden geleden werd het naastgelegen washok met minder inhoud en minder grondoppervlak inclusief asbest en in een slechte staat van onderhoud voor ruim EUR 400.000 verkocht. Die transactie liep via de markt. Het object trok geweldig veel belangstelling. Dat doet ons vermoeden dat de waarde van het voormalig gymlokaal een veelvoud moet zijn van de bedongen EUR 20.000.

Hier eindigt het niet, want uiteindelijk lieten enkele inwoners recent van zich horen. Zij stelden een rapport op met hun bevindingen. Een degelijk stuk werk dat onlangs werd aangeboden aan de burgemeester.

Wat ons betreft dient een dikke streep door deze deal te worden gezet. En de wethouder en zijn ambtenaren? We zijn in afwachting van een officiële reactie van de gemeenteraad en de diverse fracties. Maar ook van de burgemeester die moet toezien op integer bestuur. Misschien komt de burgemeester hier in zijn nieuwjaarstoespraak op terug. Hieronder plaatsen wij de link naar het volledige rapport en de bijlagen.

Rapport over de verkoop door de gemeente van de voormalige gymzaal te Bennebroek