Verkoop van vastgoed

Laten we dit bericht beginnen met iedereen sterkte te wensen in deze moeilijke tijd. En vooral die mensen die ziek zijn. Ook hopen wij dat wie in het buitenland vastzit als gevolg van deze crisis, snel weer kan terugkeren naar Nederland. Om de gedachten te verzetten, hebben we onze aandacht gericht op de verkoop van vastgoed door de gemeente Bloemendaal.

Afgelopen week plaatste een inwoner een paginagrote advertentie in het Bloemendaals Nieuwsblad over de verkoop van de gymzaal in het historisch centrum van Bennebroek voor slechts EUR 20.000. De kritiek van deze inwoner is niet mals en ook de burgemeester lijkt zich in een wespennest te hebben gestoken. Dat roept de vraag op hoe het met andere vastgoedtransacties is gegaan. Onze fractie is voorstander van een raads- enquête en daar zullen we op aandringen, maar democratie betekent ook dat we voor een enquête een meerderheid nodig hebben in de raad.

advertentie 18 maart 2020

Intussen hebben we een ander dossier onder handen genomen: de verkoop van het voormalig gemeentehuis in Bennebroek. Na verkoop zou het gemeentehuis worden gesloopt. Het was de bedoeling dat daar 10 vrijesectorwoningen zouden worden gerealiseerd, wat uiteindelijk ook is gelukt. Het resultaat is een aanwinst voor Bennebroek, laten we daar duidelijk over zijn.

In 2009 werd dit stuk vastgoed dat de gemeente Bloemendaal had verworven als gevolg van de fusie met Bennebroek per 1 januari 2019, getaxeerd voor afgerond EUR 1,8 miljoen door een lokale makelaar (Stoel). Enkele jaren later, in 2011 werd het opnieuw getaxeerd (Van der Schaaf) en kwam deze taxateur uit op EUR 1,9 miljoen met een advies aan het college het object in de markt te zetten voor EUR 2 miljoen.

De verkoop bij inschrijving dd. 16 februari 2012 leverde geen bod op dat voldeed, zo stelde de gemeente. Partijen werden vervolgens in de gelegenheid gesteld een verbeterd bod uit te brengen voor 15 juni 2012. Er zou met twee partijen zijn onderhandeld. Daar hebben we niets van kunnen terugvinden aangezien het college onze fractie geen inzage geeft in het dossier.

Op 1 april 2014 besloot het college niet tot gunning over te gaan. Meteen daarna kwamen twee aspirant-kopers. De ene koper trok zich volgens de gemeente terug en de andere bracht een bod uit van EUR 1,3 miljoen zonder financieringsvoorbehoud. De koop werd in december 2014 gesloten.

Wij zijn behoorlijk verbaasd over het grote prijsverschil. Immers: in 2011 was het nog volop crisis en toen werd het object getaxeerd op EUR 1,9 miljoen. Drie jaar later eind 2014 toen de markt alweer behoorlijk was opgeveerd en het dieptepunt van de crisis voorbij was, werd de verkoop gesloten voor EUR 1,3 miljoen ofwel EUR 600.000 lager. Hoe kan dat?

Wethouder Heijink heeft ons uitgelegd dat de verkoopprijs in orde was. Immers, deze viel hoger uit dan de taxatie die een derde makelaar (Zadelhoff) had uitgevoerd in mei 2014. Deze taxatie kwam uit op afgerond EUR 1,1 miljoen. Zo bezien zou je de wethouder direct gelijk geven. Immers: op grond van die derde taxatie behaalde de gemeente een mooi verkoopresultaat.

Blijft de vraag: waarom ging de gemeente over tot verkoop bij inschrijving? Wat is er precies gebeurd in 2012 toen door het college werd onderhandeld met potentiële gegadigden? Waarom zijn er geen vragen gesteld over het grote verschil tussen de eerste twee taxaties en de derde? Want het is opvallend dat de twee eerdere taxaties bij elkaar in de buurt liggen maar de derde taxatie een grote afwijking laat zien, zonder dat dit verklaard kan worden uit een aanpassing van het bouwplan. Is het niet gebruikelijk bij een dergelijk groot verschil (30%) een extra taxatie te vragen? Of had de gemeente haast? In mei 2015 was het nieuwe gemeentehuis in Bloemendaal klaar. In de voorliggende periode was het college op zoek naar financiering. Het kan zijn dat de gemeente onder druk van deze omstandigheden heeft gewerkt. Het blijft gissen. Wij krijgen helaas maar mondjesmaat toegang tot informatie wat uiteraard niet bevorderlijk is voor vertrouwen in degelijk bestuur. En gezien de hele gang van zaken rond de verkoop van de gymzaal is het echt dringend noodzakelijk een vinger aan de pols te houden bij vastgoedtransacties.

Conclusie van dit beperkte onderzoek is gebaseerd op een inschatting: onder druk van de financiële omstandigheden heeft de gemeente Bloemendaal circa EUR 600.000 minder gerealiseerd bij de verkoop van het voormalig gemeentehuis in Bennebroek eind 2014 wat vermoedelijk mede is veroorzaakt door de bouw van een nieuw gemeentehuis in Bloemendaal wat gefinancierd moest worden.

Noot: de inzet van de griffie heeft niet ontbroken. Wij hebben het aan de griffie te danken dat we nog enkele stukken hebben kunnen inzien op het gemeentehuis. Omdat wij geen fotokopie mogen maken, niets mogen aantekenen, geen foto’s, niks, is het uiteraard zeer lastig ons werk naar behoren te kunnen doen. Transparant bestuur is in Bloemendaal een illusie.