Verkeerstellingen?

De #Duinpolderweg. U weet dat er een MER studie wordt uitgevoerd waarin 7 alternatieven zouden worden meegenomen. Wij hebben sterk de indruk dat er wordt toegeredeneerd naar het enige voorkeursalternatief dat er is. Nl: het voorkeursalternatief van mevrouw Post, VVD gedeputeerde van de provincie NH. De seinen staan al weer op rood. Leest u hieronder met ons mee. Het zijn vragen die fractievoorzitter Roos heeft gesteld vandaag aan het college/de verantwoordelijk wethouder.

 

Geacht college,

Afgelopen week bezocht ik het winkelcentrum in Cruquius. Ik ben woonachtig in Bennebroek en rijd dan over de Meerweg, steek de Ringvaart over via de Bennebroekerbrug en vervolgens sla ik linksaf richting het winkelcentrum. Al vanaf de Schoollaan stond er een file op de Meerweg. Ik heb er ruim een half uur over gedaan voordat ik de Ringvaart over was. Van de andere kant van de Ringvaart was het ook een drukte van jewelste. Een enorme hoeveelheid motorvoertuigen. Ik vroeg me af wat er aan de hand was. Wat bleek: de brug over de Ringvaart was in onderhoud en slechts 1 rijbaan was vrij. Ik heb begrepen dat op hetzelfde moment ook gewerkt werd aan de brug in Hillegom. Ik verwijs naar onderstaande link. Toen ik vlak bij de brug was, viel me op dat er weer kabels lagen aan de kant van Bennebroek. Gezien het MER onderzoek en het project Duinpolderweg, heb ik de volgende vragen:

 

  1. Waarom wordt er geteld?
  2. In wiens opdracht wordt er geteld?
  3. Wat wordt er met de uitkomst van deze tellingen gedaan?
  4. Sinds wanneer wordt er geteld?
  5. Bent u het met mij eens dat de uitslag van deze tellingen absoluut niet representatief is aangezien ook gewerkt wordt aan de brug in Hillegom en dat betekent dat ons dorp overbelast is met verkeer dat zich op de dagen dat het onderhoud plaatsvindt, door onze dorpskern perst (woorden die mevrouw Post, VVD gedeputeerde van NH zo graag gebruikt als ze het over de in haar ogen zo hoogst noodzakelijke aanleg heeft van de Duinpolderweg. Een volkomen belachelijk standpunt, maar helaas is zij gedeputeerde van deze provincie en wordt zij onvoldoende tegengesproken door bestuurders hier);
  6. Wordt er in Hillegom ook geteld?
  7. Kunt u mij de uitslag van deze tellingen toesturen?
  8. Wat is er gebeurd met de uitslag van de vorige tellingen die ook gedaan zijn op een moment dat overal in deze regio (oa N201) werkzaamheden waren?
  9. Het Ford museum sluit de deuren. De zorginstelling den Weeligenberg heeft concrete plannen om een deel van de cliënten over te brengen naar het bos van de Geestgronden. Park 21 in de Haarlemmermeer staat nu weer in de schijnwerpers, zie het HD. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die direct liggen in het voorkeurstracé van mevrouw Post. Het voorkeurstracé van de Duinpolderweg. Dat trace ligt inmiddels niet meer dwars door het bos zoals eerst het onzalige idee was van deze gedeputeerde, maar nu scheert de weg vlak langs het bos en nog steeds vlak langs Bennebroek en Vogelenzang. Ik wil van de wethouder weten of de MER nu al uitdraait op een farce. Het onderzoek wordt gedaan door Royal Haskoning. Ik heb er niet een greintje vertrouwen in dat dit goed gebeurt. Er is bij vorige onderzoeken gewerkt met achterhaalde gegevens en veel te optimistische groeiscenario’s. Welke afspraken zijn er gemaakt met grondeigenaren in dit voorkeurstracé. Indien u mij dit niet wil of kunt vertellen zal ik een WOB verzoek indienen bij de provincie NH.

 

 

Bijgaand de link van de bekendmaking van de gemeente Hillegom dat de Hillegommerbrug (Meerlaan/Beinsdorp) voor groot onderhoud is afgesloten. De periode staat erbij vermeld.

 

www.hillegom.nl/inwoners/nieuws/nieuwsbericht/archive/2016/09/article/groot-onderhoud-hillegommerbrug-905.html

 

Mvrgr,

 

Marielys Roos

Hart voor Bloemendaal