“Verantwoordelijkheid van meningsuiting”

De opvang statushouders houdt Bloemendalers stevig bezig. Het probleem is binnen het college niet harmonieus opgepakt. Terwijl wethouder De Roy eind vorig jaar van de provincie de uitdrukkelijke instructie had gekregen voor de statushouders die zijn toegewezen aan Bloemendaal woningen te verzorgen, kreeg zij van collega wethouder Heijink de kous op de kop. Zij had  locaties aangewezen voor het plaatsen van flex woningen. Hierover leest u meer in: NH Nieuws over opvang van statushouders in Bloemendaal

Wethouder Heijink die altijd beweert dat het college met 1 mond spreekt, was er echter als de kippen bij te verklaren dat hij niet instemde met de locatie Zomerzorgerlaan. Hij besprak het als eerste met de pers. Dit is een wethouder die voor de troepen uitloopt en niet het debat hierover in de raad afwacht. Niet collegiaal, niet democratisch en ook niet bestuurlijk ordentelijk, zoals burgemeester Roest het zo graag ziet. Hommeles dus binnen het college.

college en met het groene vestje Wilma Atsma, helemaal rechts Nico Heijink

Heijink weet natuurlijk ook wel dat het over een zeer gevoelig besluit gaat en juist daarom geeft het geen pas het vuur op te stoken: Wethouder Nico Heijink, VVD, kiest voor de aanval

We zijn benieuwd hoe dit gaat aflopen. Want feit is dat Bloemendaal voor een noodoplossing moet zorgen en wel op zeer korte termijn. Feit is ook dat we in Bloemendaal al jaren achter deze materie aanlopen en dat de raad veel en veel te laat is geïnformeerd door wethouder De Roy. Feit is ook dat wethouder Heijink, verantwoordelijk voor financiën, hierover met geen woord heeft gerept in de begroting terwijl dit al lang bekend was toen de begroting 2020 in de raad werd gepresenteerd. Een misser van groot formaat van deze financiële man in het gemeentehuis. Hoewel wij de capaciteiten van de wethouder al geruime tijd ernstig in twijfel trekken en we niet eens meer verrast zijn dat Heijink de raad niet correct heeft geïnformeerd maar heeft opgezadeld met een begroting die niet deugt, blijven de financiële missers ons toch pijn doen. Over de kosten van de flex woningopvang heeft de heer Heijink nog niet met de pers gesproken. Die verrassing houdt hij nog even onder de pet.

Wij zijn overigens geen voorstander van het met voorrang huisvesten van statushouders. Er is een extreem lange wachtlijst van mensen die soms al 12 jaar wachten op een woning. Het is maatschappelijk niet uit te leggen dat statushouders voorrang krijgen. Dat is een kanttekening die wij ten overvloede maken, want de regels luiden nu eenmaal anders en wij zijn de enige partij met dit standpunt in de gemeente Bloemendaal.

Iets anders waarover de gemoederen in de gemeenteraad hoog opliepen is de burgemeestersbrief die werd ondertekend door 5 topambtenaren waaronder de gemeentesecretaris. Volgens de burgemeester kregen deze topambtenaren buikpijn. Zij voelden zich onveilig. Wat we ons daarbij moeten voorstellen is ons niet duidelijk. Immers, de ambtenaren werken in een volstrekt veilig gemeentehuis. De brief werd omarmd door 6 partijen in de raad die vervolgens een motie opstelden waarmee zij raadslid Roos een lesje wilden leren: het moest maar eens afgelopen zijn met de vrijheid van meningsuiting op de privé Facebookpagina van Roos. VVD-raadslid Harder introduceerde zo waar een nieuw begrip: ‘de Verantwoordelijkheid van de vrijheid van meningsuiting’. Om dit uit de mond van een VVD-er op te tekenen, doet komisch aan. Zeker nadat Heijink een vlucht naar voren nam door de pers te vertellen dat de statushouders overal mogen worden gehuisvest, alleen niet daar waar het VVD niet uitkomt.

Voor Roos is de motie überhaupt geen aansporing om voortaan haar mond te houden over foute vastgoedtransacties waarvan er meerdere zijn in Bloemendaal. Zij ziet het als een afleidingsmanoeuvre. Waar het werkelijk over zou moeten gaan in deze gemeente maar wat niet benoemd mag worden (onverantwoordelijk meneer Harder???):

  • onderlinge dealtjes,
  • vriendjespolitiek,
  • achterkamertjes gedoe en
  • alles stiekem of geheim.

De stemming? Slechts twee stemmen tegen deze motie van Roos en raadslid Heukels. Dat de rest voor stemde, was te verwachten. Opmerkelijk: raadslid Slewe, hoewel aanwezig in de raadzaal, onthield zich van stemming.

De motie: