VENOM 2013

Wat is dat precies? VENOM is een verkeersprognosemodel. Als de overheid een weg wil aanleggen, ligt daar een verkeersmodel aan ten grondslag. Dan is het wel de bedoeling dat het juiste model wordt gehanteerd. Hier schrijven wij u opnieuw over de Duinpolderweg. Royal Haskoning baseert zich op VENOM 2013 ipv VENOM 2016. Waarom? Die vraag en meerdere vragen stelden wij aan de wethouder. Zie de link naar onze vragen op 26 oktober jl. We houden u op de hoogte. Wij leiden uit het rapport af dat de Duinpolderweg er gaat komen. Dwars door de polder van Hillegom. Zie foto. Meer hierover op een later moment.

MER-vragen Hart voor Bloemendaal